HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljenje, građenje i održavanje autocesta

 • OIB 57500462912
 • Adresa Zagreb, Širolina 4
 • Telefon 01 4694444
 • Telefaks 01 4694692
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1991
 • Registracijski broj 080391688
 • Djelatnost 42.11 Gradnja cesta i autocesta (NKD 2007)
 • Veličina4 - veliki (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • predsjednik uprave Boris Huzjan

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt Hrvatske autoceste d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja cesta i autocesta (42.11). Hrvatske autoceste d.o.o. je u državnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. Hrvatske autoceste d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 2.422.050.219,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 497.835.408,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.924.214.811,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. Hrvatske autoceste d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 492.585.779,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 20,34%. Poslovni subjekt Hrvatske autoceste d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 2.779 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • REPUBLIKA HRVATSKA
 • Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (od 2012 do 2014.)
 • Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (od 2014 do 2017.)
 • Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (od 2017 do 2018.)

Registrirane djelatnosti

 • 70.00.0 (NKD 2002) POSLOVANJE NEKRETNINAMA
 • 71.32.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
 • 14.10.0 (NKD 2002) Vađenje kamena
 • 14.20.0 (NKD 2002) Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • 14.50.0 (NKD 2002) Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
 • 26.70.0 (NKD 2002) Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju
 • projektiranje, te ishođenje lokacijske dozvole, građevne dozvole i uporabne dozvole za autoceste
 • građenje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine na državnim cestama koji obuhvaćaju:
 • projektiranje s istražnim radovima
 • stručnu ocjenu studija i projekata
 • otkup zemljišta i objekata
 • ustupanje radova građenja
 • organizaciju stručnog nadzora i kontrole građenja
 • organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje autocesta, te dijelova autoceste na korištenje i održavanje
 • održavanje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine na drugim državnim cestama koji obuhvaćaju:
 • planiranje održavanja i mjera zaštite
 • redovno i izvanredno održavanje
 • ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja
 • planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja radova održavanja
 • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s autocesta
 • ophodnju
 • ostale poslove upravljanja autocestama i cestovnim objektima s naplatom cestarine na drugim državnim cestama koji obuhvaćaju:
 • vođenje podataka o autocestama
 • informatizaciju sustava autocesta
 • obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti autocesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa
 • pripremu podloga za pripremu i dodjelu koncesije
 • odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na autocestama
 • organizaciju sustava naplata cestarine na autocestama i objektima s naplatom
 • organiziranje financiranja i financiranje građenja autocesta
 • kupnja i prodaja robe
 • posredovanje u obavljanju trgovine na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • mjenjački poslovi
 • financijsko davanje u zakup (leasing)
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevozim sredstvima, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • davanje u najam telekomunikacijskih vodova
 • davanje u najam telekomunikacijske mreže i njenih dijelova
 • prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog osim javnih govornih usluga
 • prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • usluge informacijskog društva
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • izrada i izvedba elaborata iz područja prometne signalizacije i prometne tehnike, cestovne rasvjete i telekomunikacijskih sustava
 • vatrogasna djelatnost
 • stručni poslovi zaštite okoliša