G.T. TRADE d.o.o.

G.T. TRADE, društvo s ograničenom odgovornošću za export-import, turizam, trgovinu i graditeljstvo

 • OIB 27976544334
 • Address Split, Spinčićeva 2d
 • Phone 021 568706
 • Fax 021 568710
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Splitu
 • Founded 1993
 • Registration number 060139767
 • Industry 39.00 Remediation activities and other waste management services (NKD 2007)
 • Size3 - srednji (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • član uprave Goran Tonšić

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt G.T. TRADE, d.o.o. registriran je za djelatnost Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom (39.00). G.T. TRADE, d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. G.T. TRADE, d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 65.151.261,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 42.649.035,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 22.502.226,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. G.T. TRADE, d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 4.192.889,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 6,44%. Poslovni subjekt G.T. TRADE, d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 42 zaposlenika.

Connected companies

 • G.T. GEOTEHNIKA d.o.o. (od 2019.)
 • BIOPLIN ČAKOVEC d.o.o. (od 2018 do 2018.)

Registered Economic Activities

 • ostali slučajevi kada se roba izvozi odnosno uvozi s obvezom vraćanja u određenom roku, u istom ili promjenjenom stanju
 • privremeni uvoz opreme radi korištenja u proizvodnji i radi pružanja usluga, kao i slučajevi trajnog zadržavanja privremeno izvezene odnosno uvezene opreme (leasing)
 • usluge čuvanja, iznajmljivanja parkirališta i parkirališnih prostora i garaža
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova inozemnoj osobi
 • prodaja robe s konsignacijskih skladišta i u slobodnim carinskim prodavaonicama
 • kompenzacijski poslovi u trgovini s inozemstvom
 • komisioni poslovi
 • gospodarski ribolov
 • uzgoj riba
 • morska i slatkovodna mrijestilišta i ribnjaci
 • prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda
 • proizvodnja hrane i pića
 • popravak i održavanje bušeće opreme
 • vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju
 • vađenje šljunka, pijeska i gline
 • rezane, oblikovanje i obrada kamena
 • vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede
 • bušenje i miniranje u kamenolomu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
 • kupnja i prodaja robe
 • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • prijevoz putnika i robe rijekama, kanalima, jezerima i drugim unutrašnjim vodenim putovima, uključujući prijevoz unutar luka i dokova
 • prijevoz putnika morem i priobaljem, redoviti i izvanredni, prijevoz brodovima ili čamcima za izlete, kružna putovanja i razgledavanje, iznajmljivanje brodova i čamaca s posadom i iznajmljivanje brodova za zabavu s posadom
 • pomorski i obalni prijevoz robe, redoviti i izvanredni, prijevoz vučom ili guranjem teglenica, bušaćih tornjeva za naftu, itd
 • usluge davanja u zakup plovila kao što su čamci i brodovi, za komercijalne svrhe bez rukovatelja
 • taksiprijevoz na vodi
 • usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
 • usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • zastupanje stranih tvrtki
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo, sa i bez rukovatelja
 • iznajmljivanje automobila
 • športska priprema, športska rekreacija, športska poduka i upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • upravljanje projektom gradnje
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • usluge reciklaže otpada
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • izgradnja novih i sanacija postojećih odlagališta otpada
 • kontrola kakvoće i količine građevinskih materijala
 • ispitivanje i atestiranje nosivosti, trajnosti i ostalih svojstava konstruktivnih elemenata i građevinskih konstrukcija
 • ispitivanje i atestiranje zbijenosti, stabilnosti i ostalih svojstava tla, nasipa i tamponskih slojeva
 • tehničko savjetovanje i savjetodavne usluge na području zaštite po požara i organiziranje seminara i tečaja za rad na tim područjima
 • prijevoz za vlastite potrebe