LOTHAR WEISS d.o.o.

LOTHAR WEISS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

 • OIB 33243347242
 • Address Zagreb, Lanište 10
 • Phone 01 6539846
 • Fax
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1998
 • Registration number 060148270
 • Industry 46.90 Non-specialised wholesale trade (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA (domaći kapital - izvor DZS)

Key persons

 • direktor Drago Kraljević

Registered Economic Activities

 • 71.40.0 (NKD 2002) Renting of personal and household goods n.e.c.
 • kupnja i prodaja robe
 • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • obuka ronjenja
 • gospodarenje šumama
 • gospodarski ribolov
 • uzgoj riba i morskih organizama
 • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • istraživanje mineralnih sirovina
 • eksploatacija mineralnih sirovina
 • proizvodnja tekstila
 • proizvodnja radnih odijela
 • proizvodnja ostale vanjske odjeće
 • prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
 • izdavačka djelatnost
 • tiskanje časopisa, knjiga i brošura, prospekata, reklamnih kataloga i dr tiskanog materijala
 • umnožavanje snimljenih zapisa
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • lijevanje lakih metala
 • lijevanje ostalih obojenih metala
 • proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
 • proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
 • proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
 • proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
 • proizvodnja alatnih strojeva
 • proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
 • proizvodnja uredskih strojeva i računala
 • proizvodnja električnih strojeva i aparata
 • proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata
 • proizvodnja televizijskih odašiljača i radioodašiljača te aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju
 • proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opreme
 • proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za navigacijske i druge namjene, osim kontrolne opreme za industrijske procese
 • proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
 • gradnja i popravak brodova i čamaca
 • proizvodnja namještaja
 • reciklaža
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovinskog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • međunarodni linijski pomorski promet
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • prekrcaj tereta i skladištenje
 • usluga fotokopiranja
 • pružanje univerzalnih poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • pružanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga
 • pružanje ostalih poštanskih usluga
 • otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl factoring)
 • usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • poslovanje nekretninama
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • računalne i srodne djelatnosti
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • djelatnost radija i televizije
 • knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • fotografske djelatnosti
 • usluge prevođenja
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizalnih djela
 • organiziranje koncerata, priredbi i zabavnih igara
 • športska rekreacija
 • djelatnost za njegu i održavanje tijela
 • popravak i održavanje ugostiteljske opreme
 • popravak i održavanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo