SurfMedia d.o.o.

SurfMedia društvo s ograničenom odgovornošću za telekomunikacije, trgovinu i usluge u stečaju

 • OIB 09822432244
 • Adresa Zagreb, Vladimira Varićaka 14
 • Telefon 01 4645600
 • Telefaks 01 4646600
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 2010
 • Registracijski broj 080729930
 • Djelatnost 61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije (NKD 2007)
 • Veličina1 - mali
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital

Ključne osobe

 • stečajni upravitelj Jerko-Duško Suić, dipl.iur.

Registrirane djelatnosti

 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • pružanje univerzalnih usluga
 • pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • djelatnost radija i televizije
 • objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene
 • djelatnost objavljivanja programskih sadržaja i programskih usluga
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj osobi u rh
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • proizvodnja opreme za elektroničku komunikaciju i pribora
 • proizvodnja, montaža, instaliranje i održavanje računalne opreme
 • proizvodnja proizvoda od metala
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • računalne i srodne djelatnosti
 • priređivanje tečaja, seminara, predavanja i ostalih stručnih savjetovanja
 • poduka iz elektroničkih komunikacija i računala
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • provođenje službenih mjerenja
 • ovjeravanje zakonitih mjerila
 • ispitivanje usklađenost mjerila s propisima
 • vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
 • pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • djelatnost nakladnika
 • računovodstveni poslovi
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • umnožavanje snimljenih zapisa
 • iznajmljivanje strojeva i opreme
 • održavanje i popravak motornih vozila
 • ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • certifikacija sustava i proizvoda
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • športska priprema
 • športska rekreacija
 • športska poduka
 • upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži
 • davanje u najam telekomunikacijskih vodova
 • davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova
 • radiofuzijske usluge
 • usluge kabelske distribucije
 • ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga
 • usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi
 • priređivanje zabavnih igara
 • usluge montaže antena i drugih električnih aparata