SUBJEKT JE UGAŠEN 2016. GODINE

T-C ŠPED d.o.o.

T-C ŠPED d.o.o. turistička agencija, prijevoz, trgovina i usluge u stečaju

 • OIB 47929659921
 • Address Slavonski Brod, Osječka 180
 • Phone 035 405361
 • Fax 035 405364
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
 • Founded 2010
 • Registration number 030107651
 • Industry 49.41 Freight transport by road (NKD 2007)
 • Size-NA
 • Capital origin100% domaći kapital

Key persons

Registered Economic Activities

 • djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • djelatnost otpremništva
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • izgradnja novih i sanacija postojećih odlagališta otpada
 • poljoprivredna djelatnost
 • proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • oplođivanje domaćih životinja
 • trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • gospodarenje šumama
 • gospodarenje lovištem i divljači
 • popravak i instaliranje strojeva i opreme
 • održavanje i popravak motornih vozila
 • završni građevinski radovi
 • računovodstveni poslovi
 • financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl forfeiting)
 • otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl factoring)
 • usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja i opskrba tom hranom (catering)
 • djelatnost turističke agencije
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golfturizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr
 • ostale turističke usluge iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodu, suncobrani, ležaljke i sl
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • trgovina, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • proizvodnja toplinske energije
 • distribucija toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • vađenje elektroenergetskog sustava
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • dobava plina
 • distribucija plina
 • transport plina
 • isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
 • skladištenje plina
 • održavanje i upravljanje deponijskim plinskim instalacijama
 • održavanje i upravljanje bioplinskim postrojenjem
 • održavanje i upravljanje bioplinskim generatorima
 • proizvodnja biogoriva
 • reciklaža
 • proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • djelatnost gospodarskog ribolova
 • djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
 • djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • ekološka proizvodnja
 • prerada ekološke hrane
 • prerada ekološke hrane za životinje
 • uvoz ekoloških proizvoda
 • stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • skladištenje robe
 • poslovanje nekretninama
 • usluge reklame i promidžbe
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • računalne i srodne djelatnosti