Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

 • OIB 14861822643
 • Adresa Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2a
 • Telefon 035 447228
 • Telefaks 035 440244
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
 • Godina osnivanja 1994
 • Registracijski broj 050005288
 • Djelatnost 86.22 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse (NKD 2007)
 • Veličina-
 • Porijeklo kapitala-

Ključne osobe

 • ravnatelj Ante Cvitković, dr.med.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Vezani subjekti

 • BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA (prestao)

Registrirane djelatnosti

 • djelatnost epidemiologije, zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine mentalnog zdravlja i prevencije ovisnovisti na području brodskoposavske županije; poslovi koji iz navedene djelatnosti proizlaze su:
 • zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti,
 • provodi specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na području brodskoposavske županije,
 • prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za područje brodskoposavske županije,
 • prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući bolesti ovisnosti, na razini brodskoposavske županije za potrebe hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • na zahtjev župana odnosno gradonačelnika prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na području brodskoposavske županije,
 • kontinuirano provodi mjere higijenskoepidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području brodskoposavske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
 • provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
 • analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
 • provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici,
 • surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
 • prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje brodskoposavske županije,
 • obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za brodskoposavsku županiju,
 • prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje brodskoposavske županije,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okolišta i hrane na zdravstvenog stanje stanovništva brodskoposavske županije,
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja,
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti,
 • obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području brodskoposavske županije,
 • može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okolišta i zaštitu zraka,
 • obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima