GEOIN-SPLIT d.o.o.

GEOIN-SPLIT d.o.o. za vještačenje, građevinarstvo i usluge

 • OIB 52567984089
 • Address Split, Doverska 10
 • Phone 021 382492
 • Fax 021 382492
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Splitu
 • Founded 2006
 • Registration number 060107403
 • Industry 71.12 Engineering activities and related technical consultancy (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • jedini osnivač Nadomir Križanović

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt GEOIN-SPLIT d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). GEOIN-SPLIT d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GEOIN-SPLIT d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 772.974,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -289.464,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.062.438,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s gubitkom. GEOIN-SPLIT d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -214.743,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -27,78%. Poslovni subjekt GEOIN-SPLIT d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 4 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • usluge građevinskih, arhitektonskih i geodetskih vještačenja
 • inženjering, projektni menađment i tehničke djelatnosti
 • građenje
 • izrada nacrta (projektiranje) građevinskih objekata, nadzor nad gradnjom
 • inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo sa i bez rukovatelja
 • stvaranje novih nekretnina i prodaja istih
 • kupnja, prodaja i iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • usluge agencije za promet nekretninama
 • kupnja i prodaja robe
 • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • usluge iznajmljivanje i davanje u zakup plovila kao što su čamci i brodovi za komercijalne svrhe bez rukovatelja
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskog projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja