ZOE PROJEKT d.o.o.

ZOE PROJEKT d.o.o. za građenje i usluge

 • OIB 24656843302
 • Adresa Zagreb, Dudovec 24a
 • Telefon 01 3451048
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 2004
 • Registracijski broj 080482318
 • Djelatnost 43.13 Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Mario Hohnjec, dipl.ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt ZOE PROJEKT d.o.o. registriran je za djelatnost Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju (43.13). ZOE PROJEKT d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. ZOE PROJEKT d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 937.712,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 262.777,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 674.935,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. ZOE PROJEKT d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 161.264,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 17,20%. Poslovni subjekt ZOE PROJEKT d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 3 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 71.00.0 (NKD 2002) IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO
 • 74.40.0 (NKD 2002) Promidžba (reklama i propaganda)
 • 93.02.0 (NKD 2002) Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • 93.04.0 (NKD 2002) Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pićem i napitcima
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • računalne i srodne djelatnosti
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • skladištenje robe
 • djelatnost otpremništva
 • poslovanje nekretninama
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • športska priprema
 • športska rekreacija
 • športska poduka
 • upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • organiziranje audicija, seminara, kongresa, savjetovanja, promidžbenih skupova, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova, zabavnih igara
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u republici hrvatskoj
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, geologije i arheologije, industrije i sustava sigurnosti
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole i radu povjerenstva za tehnički pregled izgrađene građevine namijenjene za rad
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanje državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad:
 • izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • tehničkim vođenjem katastra vodova,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 • izradom geodetskoga projekta,
 • iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,
 • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
 • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja (točke 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 i 27 ovoga stavka)
 • hidrografska izmjera mora
 • marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • poljoprivredna djelatnost
 • ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
 • proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • djelatnost pakiranja
 • djelatnosti prometa na veliko lijekovima
 • posredovanje lijekova
 • djelatnost uvoza lijeka
 • ispitivanje lijeka
 • proizvodnja međuproizvoda, lijekova i/ili ispitivanih lijekove
 • proizvodnja djelatne tvari
 • djelatnost za unapređenje kvalitete života
 • djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
 • proizvodnja biljnih tinktura
 • proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletnokozmetičkih preparata
 • proizvodnja eteričnih ulja
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 • turističke usluge u kongresnom turizmu
 • turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
 • turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 • usluge iznajmljivanja vozila (rentacar)
 • usluge turističkog ronjenja
 • usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 • fotografske djelatnosti
 • izrada nakita, suvenira, uporabnih i ukrasnih predmeta
 • modno dizajniranje tkanina, odjeće, obuće, nakita i namještaja
 • proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje namještaja
 • uređenje interijera
 • uređenje i održavanje krajolika
 • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • web dizajn
 • grafički dizajn
 • industrijski dizajn
 • izrada i održavanje web stranica
 • snimanje iz zraka
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • pomorska kabotaža
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojanje, čišćenje brodova
 • istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenje mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda republike hrvatske
 • djelatnost iznajmljivanja plovila
 • peljarenje
 • obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
 • baždarenje brodova
 • tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
 • posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
 • pomorski agencijski poslovi
 • spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 • tehničko održavanje vodnih putova
 • lučke djelatnosti
 • prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • međunarodni linijski pomorski promet
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 • ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr)
 • geologija i geofizika mora
 • oceanologija
 • proizvodnja, ugradnja, održavanje i popravak strojeva, opreme i uređaja
 • djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • hidrogeološka istraživanja
 • djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina
 • organiziranje sportskog natjecanja