GEO SERVIS d.o.o.

GEO SERVIS d.o.o. za geodetske poslove, poslovanje nekretninama i informatičku djelatnost

 • OIB 97563169448
 • Adresa Podstrana, Poljičkih Knezova 24
 • Telefon 021 334294
 • Telefaks 021 334298
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Splitu
 • Godina osnivanja 1998
 • Registracijski broj 060096163
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • članica uprave Sanja Sablić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt GEO SERVIS d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). GEO SERVIS d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GEO SERVIS d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 255.372,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -91.804,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 347.176,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s gubitkom. GEO SERVIS d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -25.508,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -9,99%. Poslovni subjekt GEO SERVIS d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 4 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • djelatnost vještaka mjernika
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • hidrografska izmjera mora
 • marinska geodezija i snimanje objekata u priobavlju, moru, morskom dnu i podmorju
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • športska priprema, športska rekreacija i športska poduka
 • upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • projektiranje, izrada i održavanje računalnih mreža
 • proizvodnja i izdavanje računalnih programa (softvera)
 • savjetovanje te pribavljanje programske opreme (softvera), računalne i programske opreme, te održavanje softverskih rješenja
 • usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka
 • obuka i davanje savjeta za korištenje računala (rad na računalu), informatičke opreme i programskih alata
 • računalno likovno, grafičko oblikovanje i dizajn predmeta, te grafička priprema
 • web design, reklama i propaganda na webu, održavanje web stranica, izdavačka djelatnost na webu
 • usluge tehničkog crtanja i izrade projekata
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golfturizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr
 • ostale turističke usluge iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)