SERAPHILUS d.o.o.

SERAPHILUS d.o.o. za uvoz, trgovinu i usluge

 • OIB 25339849197
 • Adresa Buzin, Buzinski prilaz 30
 • Telefon 01 4619279
 • Telefaks 01 4662527
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 2004
 • Registracijski broj 080487784
 • Djelatnost 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Ivan Kolenc

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt SERAPHILUS d.o.o. registriran je za djelatnost Nespecijalizirana trgovina na veliko (46.90). SERAPHILUS d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. SERAPHILUS d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 19.447.945,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -1.331.419,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 20.779.364,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. SERAPHILUS d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.608.145,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 8,27%. Poslovni subjekt SERAPHILUS d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 16 zaposlenika.

Vezani subjekti

 • KORNATI NAUTIKA d.o.o. (od 2012.)

Registrirane djelatnosti

 • 71.22.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
 • 74.40.0 (NKD 2002) Promidžba (reklama i propaganda)
 • iznajmljivanje automobila
 • projektiranje građenje i nadzor;
 • kupnja i prodaja robe;
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • građenje brodova
 • popravak i održavanje motora i čamaca
 • popravak i održavanje motornih vozila
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • proizvodnja plina
 • isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
 • dobava plina
 • skladištenje prirodnog plina
 • transport prirodnog plina
 • distribucija plina
 • upravljanje terminalnom za ukapljeni prirodni plin upp
 • opskrba plinom
 • proizvodnja toplinske energije
 • distribucija toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • proizvodnja biogoriva
 • proizvodnja naftnih derivata
 • transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta, transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • skladištenje nafte i naftnih derivata
 • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom unp
 • trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom unp
 • trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • trgovina električnom energijom
 • posredovanje na tržištu plina
 • zastupanje na tržištu plina
 • poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • premještanje vozila
 • osposobljavanje kandidata za vozače
 • poslovi organiziranja vozačkih ispita
 • tehnički pregled vozila
 • djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • usluge u željezničkom prijevozu
 • upravljanje željezničkom infrastrukturom
 • komercijalni zračni prijevoz
 • druge komercijalne operacije (uključujući radove iz zraka)
 • međunarodni linijski zračni prijevoz
 • obavljanje poslova prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i prtljage, tereta i pošte, te pružanje drugih zemaljskih usluga
 • projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake zrakoplova i zrakoplovne komponente
 • stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
 • djelatnosti upravljanja i gospodarskog korištenja žičara
 • kabotaža prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
 • istraživanje, ispitivanje, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda republike hrvatske
 • peljarenje
 • obavljanje statutarne cerifikacije pomorskih objekata, te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
 • baždarenje brodova
 • tegljenje i potiskivanje brodova i drugih pomorskih plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
 • posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
 • pomorski agencijski poslovi
 • spašavanje ili uklanjanje brodova ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 • tehničko održavanje vodnih putova
 • upravljanje lukom
 • lučke djelatnosti
 • prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • međunarodni linijski pomorski promet
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 • pružanje univerzalnih poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • pružanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga
 • pružanje ostalih poštanskih usluga
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • pružanje univerzalnih usluga
 • pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • opskrba pitkom vodom
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • upravljanje grobljem
 • hidrografska izmjera mora
 • marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • skupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova, te hvatanje ili ubijanje životinja koje pripadaju kategoriji zaštićenih divljih svojti u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
 • obavljanje istraživanja na zaštićenim prirodnima
 • ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području republike hrvatske
 • držanje, uzgoj i trgovina divljim svojtama
 • uzimanje, stavljanje u promet minerala i izvoz sigovine i fosila iz prirode koji nisu proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • ekološka proizvodnja
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • prerada ekološke hrane
 • uvoz ekoloških proizvoda
 • stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • laboratorijske analize uzoraka
 • proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • promet sredstava za zaštitu bilja
 • ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
 • proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • zdravstvena zaštita bilja
 • proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određeno bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
 • proizvodnja sjemena
 • dorada sjemena
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • stavljanje na tržište sjemena
 • proizvodnja sadnog materijala
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • stavljanje na tržište sadnog materijala
 • uvoz sadnog materijala
 • djelatnost ovlaštenog skladištara za žito i industrijsko bilje
 • proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • promet gnojivima i pobljšivačima tla
 • proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • oplođivanje domaćih životinja
 • trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • prerada ekološke hrane za životinje
 • certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • djelatnost gospodarskog ribolova
 • djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
 • djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • savjetodavna djelatnost u području ribarstva
 • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • gospodarenje šumama
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • psihološka djelatnost
 • djelatnost ispitivanja lijeka i homeopatskog proizvoda
 • djelatnost proizvodnje lijeka i homeopatskog proizvoda
 • djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
 • djelatnost provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda
 • djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • izrada procjene opasnosti
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • djelatnost privatne zaštite
 • izrada procjene ugroženosti jedinica lokalne i područne regionalne samouprave
 • izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne regionalne samouprave
 • izrada vanjskih planova
 • izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne regionalne samouprave
 • izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
 • detektivska djelatnost
 • djelatnost otpremništva
 • športska priprema
 • športska rekreacija
 • športska poduka
 • upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • priprema i organizacije, te javno izvođenje dramskih, glazbenoscenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbenoscenska djela)
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl i opskrba tom hranom catering
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • izrada, dizajniranje i održavanje web stranica
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • računalne i srodne djelatnosti
 • poduka u vezi s računalima
 • organiziranje seminara, kongresa, koncerata, simpozija, sajmova, priredbi, izložbi
 • iznajmljivanje strojeva i opreme
 • skladištenje robe
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama