CTING d.o.o.

CTING društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, konzalting, projektiranje, trgovinu, servisiranje, usluge i zastupstva

 • OIB 46523827321
 • Adresa Lepoglava, Ivana Mažuranića 4a
 • Telefon 042 260020
 • Telefaks 042 260021
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Varaždinu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 070024107
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Nenad Novak

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt CTING d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). CTING d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. CTING d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 1.204.088,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 641.140,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 562.948,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. CTING d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 494.373,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 41,06%. Poslovni subjekt CTING d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 2 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 72.00.0 (NKD 2002) RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • ispitivanje i analiza u sferi prehrambenog inženjerstva
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
 • djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
 • pružanje usluga u trgovini
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • skladištenje robe usluge skladištenja
 • djelatnost pakiranja
 • organiziranje seminara, tečajeva i priprema za ispite
 • proizvodnja, postavljanje i popravak industrijskih strojeva i opreme
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • djelatnosti prostornog uređenja
 • djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja;
 • djelatnost građenja
 • djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • djelatnost ispitivanja
 • djelatnost prethodnih istraživanja
 • djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • izgradnja, ugradnja, rekonstrukcija, remont i održavanje energetskih objekata i opreme
 • pregled, ispitivanje, verifikacija svojstava, karakteristika i kvalitete električnih instalacija
 • elektroinstalaterski radovi
 • izrada i procjena stanja ugroženosti
 • izrada projekata sustava tehničke zaštite, zaštite od požara i svih vrsta sigurnosnih sustava
 • nadzor sustava tehničke zaštite, zaštite od požara i svih vrsta sigurnosnih sustava
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničkim vođenjem katastra vodova; izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izradom geodetskoga projekta; iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine; izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja; praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja; izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja