AEKS d.o.o.

AEKS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu

 • OIB 64811851682
 • Adresa Ivanić-Grad, Omladinska 45
 • Telefon 01 2881440
 • Telefaks 01 2881438
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 080081205
 • Djelatnost 25.61 Obrada i prevlačenje metala (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Zlatko Lojna, ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt AEKS d.o.o. registriran je za djelatnost Obrada i prevlačenje metala (25.61). AEKS d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. AEKS d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 36.676.178,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -1.269.300,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 37.945.478,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. AEKS d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 2.890.385,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 7,88%. Poslovni subjekt AEKS d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 109 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Registrirane djelatnosti

 • 15.90.0 (NKD 2002) Proizvodnja pića
 • 24.51.0 (NKD 2002) Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
 • 24.66.0 (NKD 2002) Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
 • 60.20.0 (NKD 2002) Ostali kopneni prijevoz
 • 63.12.0 (NKD 2002) Skladištenje robe
 • 70.00.0 (NKD 2002) POSLOVANJE NEKRETNINAMA
 • 11.20.0 (NKD 2002) Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja
 • 74.70.0 (NKD 2002) Čišćenje svih vrsta objekata
 • 90.00.0 (NKD 2002) UKLANJANJE OTPADNIH VODA, ODVOZ SMEĆA, SANITARNE I SLIČNE DJELATNOSTI
 • prijevoz morem i priobaljem
 • djelatnost putničkih agencija i turoperatora
 • projektiranje, građenje i nadzor
 • antikorozivna zaštita industrijskih postrojenja
 • izvođenje kemijskih i mehaničkih čišćenja, servisiranja i konzerviranja na industrijskim energetskim, brodograđevnim i ostalim postrojenjima, spremnicima i priključcima za naftu i naftne derivate te na instalacijama
 • antikorozivna zaštita čeličnih spremnika, čeličnih konstrukcija vagona, cjevovoda, naftnih derivata za fizičke i pravne osobe
 • baždarenja mjernih uređaja i spremnika za naftu i naftne derivate
 • usluge obrade neutralizacije i deponiranja otpadnih taloga nafte i naftnih derivata kao i ostalih produkata
 • plastificiranje čeličnih konstrukcija cjevovoda, spremnika, pumpi, betonskih bazena, konstrukcijai sl
 • izrada svih vrsta industrijskih podova
 • sakupljanje i primarna predaja industrijskih otpadaka
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
 • knjigovodstveni i računovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • mehaničko i kemijsko čišćenje neutralizacijskih bazena, separatora otpadnih voda, biodiskova, oborinske, tehničke i fekalne kanalizacije
 • sanacija tla i vodenih površina poslije zagađenja
 • skupljanje, prijevoz, obrađivanje, odlaganje i skladištenje opasnog tehnološkog otpada osim nuklearnog
 • skupljanje, prijevoz, obrađivanje, odlaganje i skladištenje neopasnog tehnološkog otpada osim nuklearnog
 • skupljanje, prijevoz, obrađivanje, odlaganje i skladištenje ambalažnog otpada
 • sakupljanje, prijevoz, obrađivanje, odlaganje i skladištenje komunalnog otpada
 • kupnja i prodaja robe i obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • obrada i presvlačenje metala, opći mehanički radovi
 • projektiranje i nadzor antikorozijske zaštite čeličnih konstrukcija, industrijskih postrojenja i ostalih građevinskih materijala
 • reciklaža
 • javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom turizmu i drugim oblicima turističkih usluga; pružanje ostalih turističkih usluga
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • tehničko ispitivanje i analiza i mjerenje eksplozivne atmosfere
 • ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • čišćenje spremnika od sirove nafte i naftnih derivata
 • čišćenje i degazacija u industriji
 • kemijska čišćenja kotlovskih postrojenja izmjenjivača topline
 • kemijski tretman (pasivizacija) inox čelika i ostalih legiranih materijala
 • čišćenje reaktora u procesnoj kemijskoj industriji
 • čišćenje, održavanje i rekonstrukcija kanalizacijskih sustava
 • skupljanje otpada i/illi zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada)
 • gospodarenje posebnim kategorijama otpada
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog zastupanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • savjetovanje iz područja tehnologije obrade i zbrinjavanja otpada
 • izrada projekata iz područja tehnologije obrade otpada
 • izrada studija o utjecaju na okoliš
 • izrada planova, studija i elaborata u domeni zaštite prirode i okoliša
 • organiziranje seminara, tečajeva i savjetovanje iz područja obrade i zbrinjavanja otpada
 • skladištenje naftnih derivata
 • trgovina na veliko i malo naftnim derivatima
 • organizacija, projektiranje i izvođenje hidrogeoloških ispitivačkih radova
 • organizacija, projektiranje i izvođenje hidrogeoloških radova
 • izvođenje hidroizolacija
 • projektiranje i nadzor kemijskih čišćenja industrijskih postrojenja
 • kemijsko čišćenje industrijskih postrojenja
 • opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • opskrba plinom i toplinskom energijom
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • računalne i srodne djelatnosti
 • snimanje stanja kanalizacijskih sustava pokretnim tv kamerama te izrada elaborata sanacije
 • održavanje sustava za pripremu pitkih i obradu otpadnih voda
 • spaljivanje opasnog otpada mobilnim incineratorima
 • dekontaminacija podzemlja i tla od naftnih drivata i ostalih kemikalija
 • obrada otpada termičkom obradom
 • uklanjanje i obrada otpadnih voda
 • stručni poslovi zaštite okoliša