IPC-INŽENJERING d.o.o.

IPC-INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i inženjering

 • OIB 93379380828
 • Adresa Ivanec, Dr. Đure Arnolda 6
 • Telefon 042 770639
 • Telefaks 042 781366
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Varaždinu
 • Godina osnivanja 1992
 • Registracijski broj 070048210
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Mihael Cahun

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt IPC-INŽENJERING d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). IPC-INŽENJERING d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. IPC-INŽENJERING d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 5.809.007,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 1.915.375,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 3.893.632,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. IPC-INŽENJERING d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.161.576,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 20,00%. Poslovni subjekt IPC-INŽENJERING d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 9 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • inženjerstvo, upravljanje projektima (projektni meneđment) i tehničke djelatnosti
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjeranja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • proizvodnja, prijenos i distribucija energije
 • trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energijom
 • proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom
 • inženjering na području građevinarstva i tehničko savjetovanje
 • poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • intelektualne usluge u građevini (konzalting i inženjering)
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja
 • planiranje, organizacija i vođenje poslova, te zastupanje fizičkih i pravnih osoba
 • tehničko savjetovanje, ispitivanje i analiza
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • uvođenje instalacija struje, vodovoda, kanalizacije i plina, te instalacija za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju
 • proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • organiziranje tržišta električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • proizvodnja biogoriva
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
 • iznajmljivanje automata za hranu i pića
 • djelatnost prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • računovodstveni poslovi
 • proizvodnja električne opreme
 • proizvodnja, instaliranje i popravak strojeva, uređaja i opreme
 • proizvodnja suvenira, nakita i uporabnih predmeta od raznog materijala
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • proizvodnja hrane
 • poljoprivredna djelatnost
 • proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ekološka proizvodnja
 • pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • proizvodnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju
 • projektiranje i razvoj projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti
 • djelatnost energetskih usluga i energetskih pregleda
 • istraživanje, razvoj i projektiranje u energetici
 • proizvodnja sustava sunčevog zračenja
 • proizvodnja popravak, montaža i održavanje elektroenergetskih objekata
 • proizvodnja plina
 • proizvodnja prirodnog plina
 • transport plina
 • skladištenje plina
 • upravljanje terminalom za upp
 • distribucija plina
 • organiziranje tržišta plina
 • trgovina plinom
 • opskrba plinom
 • transport nafte naftovodima
 • transport naftnih derivata produktovodima
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • skladištenje nafte i naftnih derivata
 • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • usluge vezane uz poslove kreditiranja, prikupljanja podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja, te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovni udjela u drugim društvima
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • računalne i srodne djelatnosti
 • grafičko oblikovanje
 • izdavačka djelatnost
 • iznajmljivanje automobila
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, lovnom, športskom, kongresnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
 • tiskanje časopisa, periodičnih publikacija, knjiga, brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari
 • iznajmljivanje strojeva i opreme
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • organiziranje promocija i prezentacija, sastanaka, seminara, tečajeva, kongresa, zabavnih događaja i izložbi
 • poduka iz energetske učinkovitosti
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • proizvodnja proizvoda od betona, gipsa
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
 • izrada nacrta za strojeve i industrijska postrojenja
 • projekti iz područja niskogradnje, hidrogradnje, prijevoza
 • izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, industrije i sustava sigurnosti
 • izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu ončišćavanja i projekata akustičnosti
 • geološke i istražne djelatnosti
 • geodetske istražne djelatnosti
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • izrada elaborata etažnog vlasništva (vlasništvo posebnih dijelova zgrade) etažiranje
 • prodaja vlastitih nekretnina
 • umnožavanje snimljenih zapisa
 • djelatnost sudskog vještaka
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • djelatnosti čišćenja
 • kurirske usluge
 • fotografske djelatnosti
 • poduka stranih jezika i hrvatskog jezika, te stranih jezika za specijalizirana područja
 • prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • djelatnosti privatne zaštite
 • usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
 • računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • informacijske uslužne djelatnosti