ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

 • OIB 65717231356
 • Adresa Split, Ruđera Boškovića 22
 • Telefon 021 558400
 • Telefaks 021 470144
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Splitu
 • Godina osnivanja 1997
 • Registracijski broj 060056090
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina-
 • Porijeklo kapitala-

Ključne osobe

 • ravnatelj Petar Škorić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Vezani subjekti

 • SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 • ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

Registrirane djelatnosti

 • priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta
 • obavljanje poslova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 • pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu
 • pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima
 • ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije
 • ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu
 • ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture
 • ustupanje geodetskih radova
 • ustupanje radova građenja i rekonstrukcije
 • ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
 • organizacija tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje
 • investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 • ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 • rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
 • obavljanje poslova održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 • planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima
 • redovito i izvanredno održavanje javnih cesta
 • ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta
 • stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova
 • održavanje javnih cesta
 • ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta
 • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste
 • ophodnju
 • obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama koje obuhvaćaju:
 • osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa
 • vođenje podataka o javnim cestama
 • priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija
 • odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama
 • organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine
 • praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama
 • izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe hrvatskog sabora, vlade, ministarstva, županijske skupštine i župana
 • financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta
 • praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama
 • ostale poslove utvrđene zakonom