AAT Geothermae d.o.o.

AAT Geothermae d.o.o. za proizvodnju energije

 • OIB 94043565367
 • Address Draškovec, Draškovićeva 17
 • Phone 099 4646173
 • Fax
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Nudimo poslovne informacije, izvještaje i financijske pokazatelje tvrtki iz Europe i svijeta
Interested in foreign companies and markets?

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Varaždinu
 • Founded 2012
 • Registration number 070105752
 • Industry 35.11 Production of electricity (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% strani kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktor Bodo Alexander Von Düring

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt AAT Geothermae d.o.o. registriran je za djelatnost Proizvodnja električne energije (35.11). AAT Geothermae d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% stranim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. AAT Geothermae d.o.o. je 2020. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 40.674,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -31.818,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 72.492,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s gubitkom. AAT Geothermae d.o.o. je u 2020. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -8.230.602,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -20.235,54%. Poslovni subjekt AAT Geothermae d.o.o. u 2020. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 3 zaposlenika.

Connected companies

  Registered Economic Activities

  • * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
  • * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
  • * Pružanje usluga smještaja
  • * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opsrkba tom hranom
  • * Organiziranje sajmova, izložbi, koncerata, revija, priredbi, festivala i drugih promotivnih događaja
  • * Organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja i tečajeva
  • * Športska priprema
  • * Športska rekreacija
  • * Športska poduka
  • * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
  • * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • * Kupnja i prodaja robe
  • * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • * Proizvodnja hrane i pića
  • * Promidžba (reklama i propaganda)
  • * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
  • * Nadzor nad gradnjom
  • * Stručni poslovi prostornog uređenja
  • * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
  • * Djelatnost za njegu i održavanje tijela
  • * Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
  • * Poljoprivredna djelatnost
  • * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
  • * Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
  • * Proizvodnja metala i proizvoda od metala
  • * Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
  • * Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
  • * Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
  • * Proizvodnja alatnih strojeva
  • * Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
  • * Proizvodnja aparata za kućanstvo
  • * Proizvodnja električnih strojeva i aparata
  • * Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
  • * Proizvodnja električne energije za tarifne kupce
  • * Prijenos električne energije
  • * Distribucija električne energije
  • * Organiziranje tržišta električnom energijom
  • * Opskrba električnom energijom za tarifne kupce
  • * Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
  • * Opskrba energije za povlaštene kupce
  • * Trgovina električnom energijom
  • * Proizvodnja toplinske energije
  • * Distribucija toplinske energije
  • * Opskrba toplinskom energijom
  • * Proizvodnja biogoriva
  • * Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
  • * Proizvodnja električne energije
  • * Opskrba električnom energijom
  • * Djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
  • * Djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemanjivanje) mineralnih sirovina
  • * Obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
  • * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
  • * Gospodarenje lovištem i divljači
  • * Istraživanje i razvoj geotermalnih izvora i s njima povezanih plinova
  • * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  • * Proizvodnja industrijskih plinova
  • * Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
  • * Sanacija nekontroliranih erupcija u bušotinama
  • * Protupožarna djelatnost u bušotinama
  • * Tlačne probe i inertiranje posuda velikog volumena i procesnih postrojenja
  • * Pružanje usluga vađenja nafte i plina uz naplatu ili po ugovoru: - bušenje bušotina, usmjereno bušenje, ponovno bušenje - dobušivanje; montažu - demontažu postrojenja za bušenje, popravaka; početak bušenja; ugradnju i cementaciju zaštitnih cijevi; crpljenje bušotina dubinskim sisaljkama; postavljanje čepova i napuštanje, likvidaciju bušotina
  • * Remont, opremanje i ispitivanje bušotina
  • * Rad postrojenja za savitljivi tubing i tekući dušik
  • * Elektrokartonaža mjerenja bušotina
  • * Usluge izrade i održavanja bušotinskih i radnih fluida
  • * Specijalne operacije pri bušenju, opremanju i ispitivanju bušotina
  • * Inženjering i održavanje naftne opreme, radnih sredstava, alata i radnih vozila
  • * Skupljanje, transportiranje i odlaganje tekućeg-tehnološkog otpada u slojeve bušotina
  • * Pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzoraka terena za građevinske, geofizičke, geološke ili slične namjene
  • * Specijalizirane građevinske djelatnosti koje su zajedničke za različite vrste objekata, a zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu: fundiranje, uključujući i zabijanje stupova (šipova), bušenje izvora vode i izradnju vodocrpilišta, iskop okna, montažu čeličnih elemenata proizvedenih od drugih, - armirački radovi, - zidanje i popločavanje kamenom - montažu i demontažu skela i radnih platformi, uključujući i rad unajmljenim skelama i radnim platformama
  • * Izradu nacrta za strojeve i industrijska postrojenja
  • * Geološke i istražne djelatnosti: - površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnoga plina, minerala i podzemnih voda
  • * Geodetske istražne djelatnosti: - premjeravanje terena, - hidrografsko mjerenje, - mjerenje ispod površine, - premjeravanje granica, - kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključujući zračno fotogrametrijsko snimanje
  • * Površinski i podzemni istražni radovi (istražna bušenja, seizmička mjerenja i drugi istražni radovi)
  • * Hidrogeološka istraživanja (istraživanje i proračunavanje podzemnih voda)
  • * Rekonstrukcija i izrada postrojenja za radove u naftnom rudarstvu
  • * Korištenje eksplozivnih tvari - obavljanje poslova miniranja
  • * Izvođenje svih konsolidacijskih radova na prirodnim i izgrađenim objektima u rudarstvu i građevinarstvu
  • * Bušenje svih vrsta istražnih bušotina, geoloških, geomehaničkih, geofizičkih, hidrotehničkih, rudarskih, građevinskih, injekcijskih, za geotehnička sidra, pijezometarskih, drenažnih, bušotina za miniranje, tehničke bušotine i specijalna
  • * Bušenje za različite namjene, bušenje za injektiranje i ispitivanje VDP-a vezano za hidroenergetske objekte, akumulacije i druge slične objekte
  • * Izvedba svih vrsta injektiranja stijenja, nekoherentnih tla i betona radi postizanja nepropusnosti i poboljšanja nosivosti uključujući i bitumenizaciju i elektroosmozu
  • * Poslovi ekološke zaštite na području izvođenja i projektiranje, kemijske zaštite, biološke zaštite, radiološke zaštite, antikorozijske zaštite, hidroizolacije i tehnologije pročišćavanja otpadnih voda
  • * Geofizički radovi
  • * Obavljanje stručnih poslova pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš
  • * Korištenje opasnih kemikalija u radovima cementacija i stimulacija i radovima s isplačnim fluidima na bušotini i u laboratorijima
  • * Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, bez rukovatelja: - pogonskih strojeva i turbina, alatnih strojeva, - rudarske opreme i opreme za naftna polja, - radijske, televizijske i komunikacijske profesionalne opreme, mjerene i kontrolne opreme, ostale znanstvene, komercijalne i industrijske opreme
  • * Izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
  • * Građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
  • * Proizvodnja naftnih derivata
  • * Transport nafte naftovodima
  • * Transport naftnih derivata produktovodima
  • * Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
  • * Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
  • * Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
  • * Trgovina na veliko naftnim derivatima
  • * Trgovina na malo naftnim derivatima
  • * Skladištenje nafte i naftnih derivata
  • * Skladištenje ukapljenog naftnog plina
  • * Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
  • * Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
  • * Proizvodnja plina
  • * Proizvodnja prirodnog plina
  • * Transport plina
  • * Skladištenje plina
  • * Upravljanje terminalom za UPP
  • * Distribucija plina
  • * Organiziranje tržišta plina
  • * Trgovina plinom
  • * Opskrba plinom
  • * Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
  • * Prijevoz za vlastite potrebe
  • * Djelatnost prijevoza opasnih tvari
  • * Usluge informacijskog društva
  • * Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
  • * Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
  • * Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
  • * Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
  • * Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
  • * Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
  • * Izrada elaborata katastarske izmjere
  • * Izrada elaborata tehničke reambulacije
  • * Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
  • * Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
  • * Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
  • * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
  • * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
  • * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
  • * Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
  • * Tehničko vođenje katastra vodova
  • * Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
  • * Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
  • * Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
  • * Izrada geodetskoga projekta
  • * Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
  • * Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
  • * Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodestkog praćenja
  • * Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
  • * Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
  • * Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
  • * Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
  • * Stručni nadzor nad:
  • * izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodestkih usluga
  • * tehničkim vođenjem katastra vodova
  • * izradom posebnih geodetskih posloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
  • * izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
  • * izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
  • * izradom geodetskoga projekta
  • * iskolčenjem građevina i izradom eleborata iskolčenja građevine
  • * izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
  • * geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
  • * praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
  • * izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
  • * Ispitivanje usklađenost mjerila
  • * Ovjeravanje zakonitih mjerila
  • * Ispitivanje usklađenost pakovina i boca kao mjernih spremnika
  • * Vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
  • * provođenje službenih mjerenja
  • * Pregledavanje popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
  • * Djelatnost javne vodoopskrbe
  • * Detaljna melioracijska odvodnja
  • * Djelatnost javne odvodnje
  • * Djelatnost navodnjavanja
  • * Posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama
  • * Djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda
  • * Eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta
  • * Hidrografska izmjera mora
  • * Marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
  • * Stručni poslovi zaštite okoliša
  • * Gospodarsko korištenje prirodnih dobara
  • * Djelatnost druge obrade otpada
  • * Djelatnost oporabe otpada
  • * Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
  • * Djelatnost prijevoza otpada
  • * Djelatnost sakupljanja otpada
  • * Djelatnost trgovanja otpadom
  • * Djelatnost zbrinjavanja otpada
  • * Gospodarenje otpadom
  • * Djelatnost ispitivanja i analize otpada
  • * Proizvodnja eksplozinih tvari
  • * Promet ekspolozivnih tvari
  • * Nabava eksplozivnih tvari
  • * Uporaba eksplozivnih tvari
  • * Reciklaža eksplozivnih tvari
  • * Neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari
  • * Djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korišenja kemikalija
  • * Pružanje usluga u trgovini
  • * Zastupanje inozemnih tvrtki
  • * Održavanje i popravak motornih vozila
  • * Proizvodnja proizvoda od metala
  • * Tehničko ispitivanje i analiza
  • * Djelatnost skladištenja
  • * Ispitivanje opreme pod tlakom
  • * Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara
  • * Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
  • * Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para kao i drugih ugrađenih sustava uređaja instalacija za sprečavanje širenja požara
  • * Izrada eleborata zaštite od požara