GISPLAN d.o.o.

GISplan, d.o.o. za geografske informacijske sustave, prostorno planiranje, informatički inženjering i ostale usluge

 • OIB 86362094324
 • Adresa Split, Ruđera Boškovića 7/89
 • Telefon 021 344144
 • Telefaks 021 322018
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Splitu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 060054490
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • član uprave Stipe Baučić, dipl.ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt GISplan, d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). GISplan, d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GISplan, d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 2.970.448,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 378.407,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 2.592.041,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. GISplan, d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 230.931,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 7,77%. Poslovni subjekt GISplan, d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 16 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 45.12.0 (NKD 2002) Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
 • 45.21.0 (NKD 2002) Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje
 • 45.22.0 (NKD 2002) Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
 • 45.23.0 (NKD 2002) Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama i sportskih objekata
 • 45.25.0 (NKD 2002) Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
 • 45.30.0 (NKD 2002) Instalacijski radovi
 • 45.40.0 (NKD 2002) Završni građevinski radovi
 • 72.00.0 (NKD 2002) RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • 74.13.0 (NKD 2002) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izradu nacrta strojeva i industrijskih postrojenja, inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • inženjering na području niskogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering, izrada i izvedba projekta iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
 • izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor, izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
 • rušenje građevinskih objekata
 • urbanističko o prostorno planiranje i projektiranje
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanje državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte,
 • izrada elaborata digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata,
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata,
 • izrada elaborata katastarske izmjere,
 • izrada elaborata tehničke reambulacije,
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • tehničko vođenje katastra vodova,
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 • izrada geodetskog projekta,
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja,
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja,
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskog projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićenja područja
 • iznajmljivanje strojeva i opreme
 • snimanje iz zraka
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • pružanje usluga u trgovini
 • usluge informacijskog društva