ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 • OIB 29702380901
 • Address Sisak, Kralja Tomislava 1
 • Phone 044 567163
 • Fax 044 548554
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1994
 • Registration number 080252923
 • Industry 86.22 Specialist medical practice activities (NKD 2007)
 • Size-
 • Capital origin-

Key persons

 • ravnatelj Inoslav Brkić, dr.med.

Income, profit, employees and trends

Connected companies

 • ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
 • SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA (od 2014.)

Registered Economic Activities

 • sudjeljuje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama
 • prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
 • analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnika
 • surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti, te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
 • provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite
 • na zahtjev župana odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
 • obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima
 • zdravstveno posvjećivanje s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
 • provodi specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području
 • prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući bolesti ovisnosti, na razini sisačkomoslavačke županije za potrebe hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • kontinuirano provodi mjere higijenskoepidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području sisačkomoslavačke županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija
 • provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
 • prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje sisačkomoslavačke županije
 • obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za sisačkomoslavačku županiju
 • prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje sisačkomoslavačke županije
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva sisačkomoslavačke županije
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalng i spolnog/reproduktivnog zdravlja
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti
 • obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području sisačkomoslavačke županije
 • može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka