PROMET GRAĐENJE d.o.o.

PROMET GRAĐENJE d.o.o. za gradnju, prijevoz i trgovinu

 • OIB 37123159229
 • Adresa Požega, Industrijska 28
 • Telefon 034 274033
 • Telefaks 034 274056
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
 • Godina osnivanja -
 • Registracijski broj 050018848
 • Djelatnost 49.41 Cestovni prijevoz robe (NKD 2007)
 • Veličina3 - srednji (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Danko Đuroković, dipl. oec.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt PROMET GRAĐENJE d.o.o. registriran je za djelatnost Cestovni prijevoz robe (49.41). PROMET GRAĐENJE d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju je povećao iznos temeljnog kapitala. PROMET GRAĐENJE d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 69.824.512,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 13.260.346,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 56.564.166,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. PROMET GRAĐENJE d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 3.031.994,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 4,34%. Poslovni subjekt PROMET GRAĐENJE d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 150 zaposlenika.

Vezani subjekti

 • HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (od 2018 do 2019.)

Registrirane djelatnosti

 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • poslovanje nekretninama
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • premještanje vozila
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • računovodstveni poslovi
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • djelatnost otpemništva
 • proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala
 • elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
 • radioničko održavanje električne opreme
 • održavanje elektroenegetskih objekata i postrojenja
 • tehničko ispitivanje i analiza u djelatnosti opskrbe potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom
 • premjeravanje terena
 • industrijsko i građevinsko premjeravanje
 • izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
 • izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina ( praćenje mogućih pomaka )
 • izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • iskolčenje građevina
 • izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • geodetski radovi u kamasacijama
 • poslovi stručnog nadzora nad radovima izradbe parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina, elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova, posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje geodetskog projekta, elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjernja pri izgradnji i održavanju građevina ( praćenje mogućih pomaka ), situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt, iskolčenje građevina, posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina ( radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije )
 • djelatnost eksploatacije ( vađenje iz ležišta i oplemenjivanje ) mineralnih sirovina
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • gospodarenje šumama
 • prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • prekrcaj tereta i skladištenje
 • carinsko skladištenje
 • ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • djelatnosti ostalih agencija u prometu
 • ostalo financijsko posredovanje
 • pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
 • posredovanje u poslu hipoteka
 • iznajmljivanje automobila
 • iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
 • iznajmljivanje uredskih strojeva, opreme i računala
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • upravljanje holdingdruštvima
 • izrada nacrta, strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
 • izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
 • izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • zastupanje i posredovanje u međunarodnom prijevoz robe i putnika, međunarodna špedicija
 • održavanje i popravak motornih vozila i motocikla
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje stranih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • visokogradnja, hidrogradnja i niskogradnja
 • instalacijski završni radovi u građevinarstvu
 • postavljanje i popravak građevinskih instalacija
 • završni i obrtnički radovi u građevinarstvu
 • pružanje usluga građevinskim strojevima
 • kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • zemljani radovi:
 • tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
 • tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda, te rukovanje sustavom za navodnjavanje
 • izgradnja hidrograđevinskih objekata:
 • uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)
 • djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu te uvjete eksploatacije)
 • djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje
 • proizvodnja gotove betonske smjese
 • djelatnost usluge sječe šuma
 • djelatnost izgradnje i održavanja šumske infrastrukture
 • postavljanje i održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije
 • postavljanje i održavanje zaštitno odbojnih ograda na prometnicama
 • izrada projekata, postavljanje i održavanje električnih instalacija
 • održavanje prometnica zimska služba
 • održavanje javnih pvršina
 • javna rasvjeta
 • krovopokrivački radovi i ugradnja građevinske limarske galanterije
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • organiziranje tržišta električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • proizvodnja toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • distribucija toplinske energije
 • djelatnost kupca toplinske energije
 • preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 3: područje malog sliva orljava londža
 • proizvodnja i ugradnja asfalta i asfaltnih mješavina
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva s rukovateljem
 • drenažni radovi na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu
 • priprema zemljišta za gradnju, iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta