VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d.

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO dioničko društvo za projektiranje

 • OIB 35069807615
 • Adresa Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
 • Telefon 01 5630400
 • Telefaks 01 6151776
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 080113915
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktorica Helena Jeftimija

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d. je u pretežno privatnom vlasništvu (preko 50% privatnog kapitala). Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 11.226.401,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -617.071,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 11.843.472,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 313.378,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 2,79%. Poslovni subjekt VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 32 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • Hrvatske vode

Registrirane djelatnosti

 • ostale poslovne djelatnosti, d n
 • izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave
 • stručni poslovi, stručne pripreme i izrade studija utjecaja na okoliš
 • izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za građevine niskogradnje
 • proizvodnja hidrološke opreme
 • mjerenje protoka i ostalih hidroloških parametara u tekućim i stajaćim vodama, okolišu i njihova obrada
 • organizacija, projektiranje i izdvođenje hidroloških ispitivačkih radova
 • geotehnička istraživanja, projektiranje i nadzor
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potreba osnovnih geodetskih radova
 • izrada elborata izmjere, označivanja i održavanje državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada eleborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskog projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskočenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada projekata geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor izrade elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • stručni nadzor tehničkog vođenja katastra vodova
 • stručni nadzor izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • stručni nadzor izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • stručni nadzor izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • stručni nadzor izrade geodetskoga projekta
 • stručni nadzor iskolčenja građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • stručni nadzor geodetskog praćenja građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja
 • stručni nadzor praćenja građevine u njezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja
 • stručni nadzor izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • nadzor nad gradnjom
 • upravljanje projektom gradnje
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • računalne i srodne djelatnosti
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • usluge prevođenja
 • poslovi kopiranja, fotokopiranja i uvezivanja
 • računovodstveni poslovi
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • hidrografska izmjera mora
 • marinska geodezija, snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
 • snimanje iz zraka
 • audiovizualne djelatnosti
 • komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • fotografske djelatnosti
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija