SVITING d.o.o.

SVITING društvo za graditeljstvo, poslovne usluge i trgovinu d.o.o.

 • OIB 71487030814
 • Adresa Novi Marof, Ivana Kukuljevića 1
 • Telefon 042 623613
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Varaždinu
 • Godina osnivanja 1992
 • Registracijski broj 070019064
 • Djelatnost 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Goran Sokač

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt SVITING d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja stambenih i nestambenih zgrada (41.20). SVITING d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. SVITING d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 10.950.087,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 5.221.980,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 5.728.107,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. SVITING d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.293.896,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 11,82%. Poslovni subjekt SVITING d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 2 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • distribucija električne energije
 • organiziranje tržišta električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 • pripremni radovi na gradilištu, strojni zemljani radovi, iskop, nasipanje, niveliranje terena, kopanje kanala i uklanjanje stijena
 • završni radovi u graditeljstvu, postavljanje asfalta, tlakavaca i sl
 • postavljanje, popravak i održavanje ulične rasvjete
 • postavljanje, popravak i održavanje elektroinstalacija i drugi elektroinstalacijski radovi
 • fasadni i štukaturski radovi
 • izrada i ugradnja stolarije
 • postavljanje podnih i zidnih obloga
 • soboslikarski i staklarski radovi i ostali završni građevinski radovi
 • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge informacijskog društva
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
 • prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • djelatnost skladištenja
 • djelatnost pakiranja
 • djelatnost prekrcaja
 • prijenos, vuča i namještanje krivoparkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila i kampprikolica
 • održavanje i popravak motornih vozila i motocikala, servis vozila, mehaničarski, autolakirerski i autoelektričarski radovi, montaža guma i drugi vulkanizerski radovi, autopraona i dr
 • pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluge smještaja
 • pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
 • turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 • usluge iznajmljivanja vozila (rentacar)
 • usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 • organiziranje seminara, prezentacija i organiziranje sajmova
 • tajničke i prevoditeljske djelatnosti
 • usluge čišćenja svih vrsta objekata
 • informacijske uslužne djelatnosti
 • obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
 • održavanje i popravak uredskih strojeva te računala
 • računovodstveni poslovi
 • promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
 • uslužna djelatnost uređenja i održavanja krajolika
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • održavanje javnih zelenih površina
 • zimska služba održavanja cesta
 • djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika
 • konzalting i savjetovanje
 • djelatnosti savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • djelatnosti savjetnika različite od tehničkih i inženjerskih usluga
 • istraživanje i ekspolatacija mineralnih sirovina
 • izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • djelatnost iznajmljivanja plovila
 • geodetska djelatnost
 • pokusno bušenje, sondiranje terena za gradnju
 • istražno i eksploatacijsko bušenje
 • geomehaničko ispitivanje
 • posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama
 • vodoistražni radovi i drugi hidrogeološki radovi
 • pružanje usluga bušenja istražnih bušotina i zdenaca za vodu
 • usluge gradnje zdenaca svih dubina i profila, ugradnja opreme te produbljivanje i održavanje postojećih zdenaca
 • specijalizirane građevinske djelatnosti koje su zajedničke za različite vrste objekata, a zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, kao fundiranje, uključujući i zabijanje stupova šipova, bušenje izvora vode i izgradnja vodocrpilišta
 • geomehaničko ispitivanje tla (izrada geotehničkih bušotina, ac klasifikacija, izrada bušenih piezometara, istražno eksploataciono bušenje, iskop građevinskih i eksploatacionih jama, izrada injekcionih radova u tlu)
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • proizvodnja metala
 • proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 • sportska priprema
 • sportska rekreacija
 • sportska poduka
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • iznajmljivanje sportske opreme