DAGOR d.o.o.

DAGOR društvo s ograničenom odgovornošću za intelektualne usluge i trgovinu

 • OIB 50966188893
 • Adresa Mihanovićev Dol, Novodvorska 5
 • Telefon 01 3645235
 • Telefaks 01 3668952
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 080013421
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Damir Mirković

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt DAGOR d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). DAGOR d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. DAGOR d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 848.523,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -98.834,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 947.357,00 kn. Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s gubitkom, dok je prethodne godine poslovao s neto dobiti. DAGOR d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -12.091,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -1,42%. Poslovni subjekt DAGOR d.o.o. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 5 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 52.70.0 (NKD 2002) Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • 60.23.0 (NKD 2002) Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
 • 60.24.0 (NKD 2002) Cestovni prijevoz robe
 • 63.00.0 (NKD 2002) PRATEĆE I POMOĆNE DJELATNOSTI U PRIJEVOZU; DJELATNOST PUTNIČKIH AGENCIJA
 • 70.00.0 (NKD 2002) POSLOVANJE NEKRETNINAMA
 • 74.40.0 (NKD 2002) Promidžba (reklama i propaganda)
 • 74.80.0 (NKD 2002) Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
 • 92.33.0 (NKD 2002) Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja i kampiranja
 • zastupanje stranih tvrtki
 • rpijevoz robe i putnika u međunarodnom prometu
 • izvođenje građevinskih radova u inozemstvu
 • izrada geodetskih elaborata i podloga i geodetskih premjeravanja
 • kupnja i prodaja robe na domaćem i inozemnom tržištu
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • turistička djelatnost: pružanje usluga putničke agencije, turističkog vodiča, pratitelja, animatora, zastupnika, pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma,
 • pružanje ostalih turističkih usluga
 • kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključujući zračno fotogrametrijsko snimanje
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • izrada situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • iskolčenje građevina
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • geodetski radovi u komasacijama
 • poslovi stručnog nadzora nad radovima izrade elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izrade posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izrade geodetskog projekta, izrade elaborata o
 • iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka, iskolčenja građevina, izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja)