FINA

Financijska agencija

 • OIB 85821130368
 • Adresa Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
 • Telefon 01 6128016
 • Telefaks 022 337121
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1959
 • Registracijski broj 080422905
 • Djelatnost 64.99 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n. (NKD 2007)
 • Veličina4 - veliki (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • predsjednik uprave mr.sc. Dražen Čović

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • REPUBLIKA HRVATSKA
 • FINA gotovinski servisi d.o.o. (od 2015.)
 • H.I.B.O.

Registrirane djelatnosti

 • informatičkotehnološke podrške radu sustava državne riznice
 • informatičkotehnološke podrške sustavu prikupljanja javnih prihoda
 • informatičkotehnološke podrške regosu (prijama i kontrole naloga za plaćanje vezanih uz rs obrazac, uparivanja podataka zajedno sa regosom, s podatcima na nalozima za plaćanje javnih davanja)
 • informatičkotehnološke podrške regosuu (dostave naloga za plaćanje po izvršenom usklađivanju na izvršenje u ovlaštenu organizaciju za obavljanje platnog prometua u kojoj se vodi račun platitelja)
 • informatičkotehnološke podrške drugim registrima osiguranika
 • prikupljanja, obrade, objave i dostave podataka iz razli izvora, te osig povezivanja i višenamjenske uporabe podataka iz registra za daljnju evid, anal i infor uporabu u ministarstvima i vladinim službama za potrebe državne statistike i javnosti
 • agencija obavlja statistiku financijskih tokova evidentiranih kod ovlaštenih organizacija, izrađuje analize, bonitetne i druge informacije, te obavlja druge poslove određene propisima i na osnovi ugovora, te u tu svrhu:
 • prikuplja, obrađuje, objavljuje i dostavlja podatke iz propisanih statističkih izvješća
 • prikuplja i obrađuje podatke iz poreznih bilanci poslovnih subjekata i dostavlja ih tijelima nadležnim za porezni nador
 • prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke o dioničkim društvima i velikim poduzećima u skladu sa zakonom o vrijednosnim papirima
 • prikuplja i objedinjuje podatke o navčanim primicima i izdacima poslovnih subjekata
 • prikuplja i objedinjuje podatke o nepodmirenim obvezama evidentiranim na računima poslovnih subjekata u bankama
 • agencija prikuplja, obrađuje i publicira podatke utvrđene programom statističkih istaraživanja republike hrvatske
 • agencija prikuplja, priprema i objedinjuje podatke o poslovnim subjektima, te vodi odgovarajuće registre
 • agencija vodi i druge registre, evidencije i zbirke podataka za potrebe države i drugih subjekata
 • agencija sudjeluje u većim statističkim akcijama i propisima, te obavlja druge aktivnosti na osnovi odgovarajućih propisa, odnosno ovlasti
 • ostale poslove za potrebe republike hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene posebnim zakonima ili drugim propisima
 • agencija, na zahtjev državnih tijela, pruža informatičkotehnološku podršku u poslovima nadzora i kontrole pravnih subjekata
 • agencija obavlja slijedeće komercijalne djelatnosti:
 • usluge u ime i za račun komercijalnog bankarstva
 • distribucije i obrade gotovine u ime hnba
 • vodi sustave za međubankovne obračune (nks)
 • vodi nacionalni sustav za izdavanje javnih ključeva registar digitalnih certifikata (rdc)
 • operativno vođenje drugih javnih i komercijalnih registara
 • pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
 • pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
 • pružanje usluga uključenih ili usko povezanih s financijskim posredovanjem, ali koje same ne uključuje financijsko posredovanje
 • obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
 • distribucija, unutarnji i međunarodni prijevoz gotovine, domaće i strane valute, vrijednosnih papira koji glase na domaću i stranu valutu i ostalih vrijednosnica, te zaštita pri prijevozu, temeljem ugovora s poslovnim bankama i dr poslovnim subjektima
 • mjenjačko poslovanje
 • računalne i srodne djelatnosti
 • mikrografskodokumentacijski poslovi
 • pružanje podataka u traženom formatu izravnim pretraživanjem ili pristupom (računalnim upravljanjem) svakome ili određenim korisnicima
 • pruža usluge pohrane gotova novca u dnevnonoćnim trezorima te usluge pohrane i deponiranja vrijednosti u sigurnosne sefove
 • poslove opsluživanja bankomatske mreže poslovnih banaka
 • agencija može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljaju djelatnosti iz prethodnih stavaka
 • agencija pruža usluge poduzetnicima i drugim pravnim i fizičkim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribavljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela,
 • tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga
 • agencija obavlja administrativnotehničke poslove u vezi osiguranja elektroničkog povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijala, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • kupnja i prodaja robe
 • prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog bez uporabe radiofrekvencijskog spektra, osim javnih govornih usluga
 • zastupanje u osiguranju