UTVRDA d.o.o.

UTVRDA d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu

 • OIB 53622674785
 • Adresa Višnjevac, Petra Svačića 37a
 • Telefon 031 353001
 • Telefaks 031 353001
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku
 • Godina osnivanja 1998
 • Registracijski broj 030058227
 • Djelatnost 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • član uprave Bruno Ivković

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt UTVRDA d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja stambenih i nestambenih zgrada (41.20). UTVRDA d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. UTVRDA d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 8.916.190,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -249.166,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 9.165.356,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. UTVRDA d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 153.829,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 1,73%. Poslovni subjekt UTVRDA d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 40 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
 • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • prekrcaj tereta i skladištenje robe
 • iznajmljivanje strojeva i opreme
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • djelatnosti pakiranja
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
 • ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja (građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • proizvodnja hrane i pića
 • umnožavanje računalnih (kompjutorskih) zapisa
 • proizvodnja ostalih proizvoda od metala
 • računalne i srodne aktivnosti
 • projektiranje, proizvodnja, ugradnja i održavanje inteligentnih prometnih sustava
 • elektrotehnički i informatički inženjering, te izrada tehničke i projektne dokumentacije, sa izvedbom projekata i projektnim menadžmentom
 • proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • inženjerski poslovi, te s njima povezano tehničko savjetovanje
 • savjetnički poslovi iz područja elektrotehnike i informatike
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • optimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnih procesa
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • poljoprivredna djelatnosti
 • gospodarenje šumama
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • proizvodnja metalnih konstrukcija
 • proizvodnja, prerada i obrada metala i proizvoda od metala
 • popravak proizvoda od metala
 • instaliranje industrijskih strojeva i opreme
 • proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
 • proizvodnja električne opreme za rasvjetu
 • proizvodnja strojeva za opće namjene
 • proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
 • popravak i održavanje proizvoda od metala, strojeva i opreme
 • izrada i održavanje internetskih stranica
 • pružanje usluga putem interneta
 • iznajmljivanje automobila i drugih motornih vozila
 • proizvodnja energija
 • prijenos/transport energije
 • skladištenje energije
 • distribucija energije
 • upravljanje energetskim objektima
 • opskrba energijom
 • trgovina energijom
 • organiziranje tržišta energijom
 • proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • oplođivanje domaćih životinja
 • izrada nacrta strojeva industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije
 • izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje
 • vještačenje na području strojarstva, građevinarstva i elektrotehnike
 • ispitivanje količine i kakvoće robe
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanje i održavanje državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potreber pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskočenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad izradom elaboarata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • ispitivanje plinskih i dimovodnih instalacija
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • ispitivanje instalacija tehničkih i medicinskih plinova
 • popravak, održavanje i ispitivanje plinskih trošila (naprava)
 • ispitivanje radnog okoliša i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • ispitivanje i atestiranje cjevovoda
 • pregled i ispitivanje opreme pod tlakom i sigurnosnih ventila
 • pružanje inženjerskih usluga koje osobito uključuju: vještačenje, nadzor, certificiranje, verificiranje i razvoj u područjima sigurnosne tehnologije i osiguranja kvalitete, energetske tehnologije, zaštite okoliša, tehnologije materijala, informacijske i komunikacijske tehnologije i u svim ostalim srodnim područjima, kao i proizvodnja i prodaja s time povezanih stvari i prava, pružanje ostalih usluga kao i izvršenje zadataka u okviru djelatnosti certificiranja i akreditacije
 • unutrašnje uređenje prostora
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • djelatnosti praćenja kvalitete zgrada i emisija u zrak
 • djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zgraka
 • djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 • djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
 • djelatnost uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
 • promet izvora neioinizirajućeg zračenja
 • izrada procjene opasnosti
 • osposobljavanje za rad na siguran način
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje građevinske, drvene, pvc i aluminijske stolarije