GEOCAD d.o.o.

GEOCAD d.o.o. za geodeziju, građevinarstvo i projektiranje

 • OIB 69299812505
 • Adresa Zadar, Eugena Kvaternika 13
 • Telefon 023 317114
 • Telefaks 023 211772
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zadru
 • Godina osnivanja 1995
 • Registracijski broj 060046922
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • član uprave Nenad Curiš, ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt GEOCAD d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). GEOCAD d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GEOCAD d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 1.132.959,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 210.162,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 922.797,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. GEOCAD d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 363.319,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 32,07%. Poslovni subjekt GEOCAD d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 4 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 22.10.0 (NKD 2002) Izdavačka djelatnost
 • 45.00.0 (NKD 2002) GRAĐEVINARSTVO
 • 70.00.0 (NKD 2002) POSLOVANJE NEKRETNINAMA
 • 72.00.0 (NKD 2002) RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • 74.40.0 (NKD 2002) Promidžba (reklama i propaganda)
 • zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
 • nadzor nad gradnjom
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • posredovanje u međunarodnom prometu usluga
 • radovi inžinjerske geodezije, izradba geodetskih snimaka objekata, izradba parcelacionih elaborata, izradba geodetskih elaborata za potrebe uređenja imovinskopravnih odnosa na zemljištu, izradba geodetskih snimaka vodova
 • kupnja i prodaja robe
 • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • hidrografska izmjera mora
 • marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada pacelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskog projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad sljedećim radovima: izrade elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničkog vođenja katastra vodova; izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izrade geodetskog projekta; iskolčenja građevina i izrade elaborata iskolčenja građevine; geodetskog praćenja građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja; praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja; izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja