BIMAK d.o.o.

BIMAK društvo s ogranićenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu

 • OIB 83213963906
 • Adresa Samobor, Marka Vukasovića 6
 • Telefon 098 384840
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1996
 • Registracijski broj 080043381
 • Djelatnost 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Mario Bišćan

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt BIMAK d.o.o. registriran je za djelatnost Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (56.30). BIMAK d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. BIMAK d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 718.486,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -49.440,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 767.926,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. BIMAK d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 779,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 0,11%. Poslovni subjekt BIMAK d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 4 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 22.30.0 (NKD 2002) Umnožavanje snimljenih zapisa
 • iznajm predmeta za os uporabu i kuć, d n
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • računovodstveni poslovi
 • trgovina energijom
 • organiziranje tržišta energijom
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • trgovina plinom
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
 • djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • djelatnost elektroničkih komunikacija mreža i usluga
 • univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • usluga s posebnom tarifom
 • djelatnot pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • audiovizualne djelatnosti
 • komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • usluge informacijskog društva
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevina prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevina u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevina prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskoga situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevina u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • snimanje iz zraka
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • gospodarsko korišenje prirodnih dobara
 • djelatnost prikupljanja, provjere, propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 • djelatnost uvoz/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranje, obnavljanje i oporabe tih tvari
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
 • ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
 • proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • proizvodnja sjemena
 • dorada sjemena
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • stavljanje na tržište sjemena
 • proizvodnja sadnog materijala
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • stavljanje na tržište sadnog materijala
 • uvoz sadnog materijala
 • djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
 • promet duhana
 • proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • oplođivanje domaćih životinja
 • trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • gospodarenje lovištem i divljači
 • gospodarenje šumama
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • djelatnost proizvodnje i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • tirističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
 • socijalna usluga pomoći u kući
 • socijalna usluga psihosocijalne podrške
 • socijalna usluga rane intervencije
 • socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • socijalna usluga boravka
 • socijalna usluga smještaja
 • socijalna usluga organiziranog stanovanja
 • sportska priprema
 • sportska rekreacija
 • sportska poduka
 • organiziranje sportskog natjecanja
 • vođenje sportskih natjecanja
 • upravljanje i održavanje sportskih građevina
 • popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • popravak i održavanje računala i periferne opreme
 • organiziranje tečajeva, seminara, kongresa, kreativnih radionica, koncerata i kulturnih događanja
 • računalne i srodne djelatnosti
 • iznajmljivanje strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja
 • iznajmljivanje motornih vozila
 • usluge prijepisa
 • usluge fotokopiranja