RASCO d.o.o.

RASCO tvornica komunalne opreme, d.o.o.

 • OIB 12710048305
 • Adresa Kalinovac, Kolodvorska 120b
 • Telefon 048 883112
 • Telefaks 048 280146
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Bjelovaru
 • Godina osnivanja 1990
 • Registracijski broj 010008261
 • Djelatnost 28.30 Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo (NKD 2007)
 • Veličina3 - srednji (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Frane Franičević, dipl.ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt RASCO d.o.o. registriran je za djelatnost Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo (28.30). RASCO d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. RASCO d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 128.080.985,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 21.693.629,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 106.387.356,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. RASCO d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 13.148.496,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 10,27%. Poslovni subjekt RASCO d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 285 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • RASCO Holder d.o.o. (od 2015.)
 • RASCO Holder d.o.o. (od 2015 do 2015.)

Registrirane djelatnosti

 • 28.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME
 • 29.10.0 (NKD 2002) Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
 • 29.20.0 (NKD 2002) Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
 • 29.30.0 (NKD 2002) Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
 • 29.40.0 (NKD 2002) Proizvodnja alatnih strojeva
 • 29.50.0 (NKD 2002) Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
 • 34.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA
 • 35.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA OSTALIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
 • 50.00.0 (NKD 2002) TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA; ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA; TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA
 • 51.00.0 (NKD 2002) TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
 • 52.10.0 (NKD 2002) Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
 • 52.46.0 (NKD 2002) Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom
 • 71.30.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
 • zastupanje stranih i domaćih tvrtki
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • proizvodnja opreme za potrebe komunalnih službi (ralice, posipači, spec kosilice i dr)
 • uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za potrebe poljoprivrednih, šumskih, komunalnih, cestarskih i ostalih službi
 • usluge održavanja prometnica, poljoprivrednih, poljskih i šumskih puteva, vodotoka, jezera i ostalih voda, za potrebe poljoprivrednih, šumskih, vodoprivrednih, prometnih komunalnih i ostalih tvrtki
 • izjajm građ strojeva i opr s rukovateljem
 • građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
 • proizvodnja elektroničkih i optičkih proizvoda
 • proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
 • proizvodnja računala i periferne opreme
 • proizvodnja komunikacijske opreme
 • proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
 • popravak računala i komunikacijske opreme
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • djelatnost otpremništva
 • prateće djelatnosti u prijevozu
 • umnožavanje snimljenih zapisa
 • tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari
 • priprema i izrada tiskarske forme
 • knjigoveške djelatnosti
 • kompjuterska priprema, obrada i ispis dokumenata
 • usluge prijepisa i fotokopiranja
 • računalne i srodne djelatnosti
 • izdavanje računalnih igara i ostalog softvera
 • poduka iz informatike, korištenje računala i srodnih područja
 • usluge dizajna i izrade internet stranica
 • izrada multimedijalnih sadržaja
 • usluge davanja pristupa internetu
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • pružanje univerzalnih usluga
 • pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • poslovanje nekretninama
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • specijalizirane dizajnerske djelatnosti
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • proizvodnja električne energije
 • proizvodnja biogoriva
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu te uvjete eksploatacije
 • djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
 • djelatnosti izrade rudarskih projekata
 • izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga
 • usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi
 • ispitivanje usklađenosti mjerila
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • ekološka proizvodnja
 • prerada ekološke hrane
 • prerada ekološke hrane za životinje
 • uvoz ekoloških proizvoda
 • stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • izrada procjene opasnosti
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • korištenje boja i lakova u proizvodnom procesu