T R G d.o.o.

T R G d.o.o. za trgovinu, rudarstvo i graditeljstvo

 • OIB 62283805794
 • Adresa Zagreb, Ulica Ante Topić - Mimare 1a
 • Telefon 01 3013775
 • Telefaks 042 641220
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 070033347
 • Djelatnost 08.11 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Vladimir Dusper, dipl.ing.rud.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt T R G d.o.o. registriran je za djelatnost Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca (08.11). T R G d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. T R G d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 37.321.660,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 9.667.536,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 27.654.124,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. T R G d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 455.333,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 1,22%. Poslovni subjekt T R G d.o.o. u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 64 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Registrirane djelatnosti

 • 14.00.0 (NKD 2002) VAĐENJE OSTALIH RUDA I KAMENA
 • 45.50.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
 • 60.24.0 (NKD 2002) Cestovni prijevoz robe
 • 63.11.3 (NKD 2002) Prekrcaj tereta na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima
 • 71.00.0 (NKD 2002) IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO
 • 74.14.0 (NKD 2002) Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • izrada i izvedba projekata iz područja graditeljstva i rudarstva, geološke i istražne djelatnosti te geodetsko premjeravanje
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • izvođenje radova iz registrirane djelatnosti u inozemstvu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • obavljanje poslova miniranja uz korištenje eksplozivnih sredstava
 • konzalting usluge iz područja rudarstva i graditeljstva glede registrirane djelatnosti
 • projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • niskogradnja
 • projektiranje (izradba idejnog i glavnog projekta potrebnog za izdavanje načelne i građevne dozvole, izradba izvedbenog projekta za potrebe gradnje te projekta za uklanjanje građevine
 • gradnja (izvođenje pripremnih radova, građevnih radova (uključujući građevnozavršne i građevinskoinstalaterske radove), rekonstrukcija postojeće građevine te ugradba i montaža opreme, gotovih građevnih elemenata i konstrukcija
 • rekonstrukcija (izvođenje građevnih radova na postojećoj građevini ili poduzimanje mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine ako se tim radovima i mjerama utječe na bitne zahtjeve za građevinu ili svojstva spomenika kulture
 • pripremni radovi (gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za potrebe organiziranja gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije gradnje
 • održavanje građevine (praćenje i očuvanje namjene građevine te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi
 • uklanjanje građevine (rušenje ili demontaža građevine i odvoženje preostaloga materijala, opreme i drugih elemenata)
 • savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti: zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) objekata, nadzor nad gradnjom;
 • izrada nacrta za strojeve i indust postrojenja,
 • inženjerstvo, upravljanje projektima i teh djelatnosti: projekti iz područja niskogradnje, hidrogradnje, prijevoza, izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, industrije i sustava sigurnosti,
 • izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćavanja i projekata akustičnosti itd;
 • geološkoistražne djelatnosti: površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda;
 • geodetske istražne djelatnosti: premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, mjerenje ispod površine, premjeravanje granica, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključujući zračno fotogrametrijsko snimanje,
 • industrijsko i građevinsko premjeravanje
 • obavljanje poslova prometa eksplozivnim tvarima
 • proizvodnja gospodarskog eksploziva na radilištu, za vlastite potrebe
 • izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava
 • vodoistražni radovi i drugi hidrogeološki radovi (hidrogeološka istraživanja, geofizička istraživanja i bušenje istražnih bušotina i zdenaca)
 • geotehnički radovi u zemlji i inozemstvu
 • bušenje tla i stijena u građevinske, rudarske i druge svrhe
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge informacijskog društva
 • skladištenje, prerada i obrada tehničkograđevnog kamena i arhitektonskograđevnog kamena
 • djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
 • djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
 • djelatnosti izrade rudarskih projekata
 • izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • tunelogradnja u zemlji i inozemstvu
 • izgradnja vodoprivrednih, hidrograđevinskih, vodovodnih, kanalizacijskih, instalacijskih građevina i objekata
 • proizvodnja betona
 • proizvodnja proizvoda od betona
 • proizvodnja betonske galanterije
 • djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
 • djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
 • trgovina na veliko naftnim derivatima