CESTING d.o.o.

CESTING društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta

 • OIB 62759668985
 • Adresa Osijek, Vinkovačka cesta 63a
 • Telefon 031 234500
 • Telefaks 031 234509
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku
 • Godina osnivanja 1997
 • Registracijski broj 030054700
 • Djelatnost 42.11 Gradnja cesta i autocesta (NKD 2007)
 • Veličina3 - srednji (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Dubravko Kučinac

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt CESTING d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja cesta i autocesta (42.11). CESTING d.o.o. je u pretežno privatnom vlasništvu (preko 50% privatnog kapitala). Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. CESTING d.o.o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 90.054.863,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 397.022,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 89.657.841,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. CESTING d.o.o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.206.679,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 1,34%. Poslovni subjekt CESTING d.o.o. u 2019. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 283 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
 • ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
 • Hrvatske ceste d.o.o. (do 2016.)
 • GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA ODRŽAVANJE CESTA HRVATSKI CESTAR
 • SLAVONSKA NISKOGRADNJA-GIU
 • RETEH d.o.o.

Registrirane djelatnosti

 • izvođenje radova održavanja i poslovi u svezi zaštite javnih cesta i nerazvrstanih cesta
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • prekrcaj tereta i skladištenje robe
 • iznajmljivanje strojeva i opreme
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • skupljanje, oporaba i zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje) otpada
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • računalne i srodne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu)
 • kupnja i prodaja robe
 • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • održavanje i popravak motornih vozila
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
 • gospodarenje šumama
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
 • gospodarenje lovištem i divljači
 • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • vađenje kamena
 • vađenje šljunka i pijeska i gline
 • proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
 • proizvodnja ambalaže od drva
 • proizvproizvoda od gume i plastičnih masa
 • proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
 • proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
 • proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
 • proizvodnja gotove betonske smjese
 • rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • lijevanje lakih (obojenih) metala
 • proizv proizvoda od metala, osim stri opr
 • proizvodnja metalnih konstrukcija
 • kovanje, prešanje met i sl metalurg praha
 • obrada i prevlačenje metala; opći mehanički radovi
 • obrada i presvlačenje metala
 • proizvodnja alata
 • proizvodnja bačava i sličnih posuda od čelika
 • proizvodnja proizvoda od žice
 • proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga
 • proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
 • proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
 • proizv opreme za distrib i kontrolu el en
 • proizv električnih strojeva i aparata
 • proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
 • proizvodnja ostale električne opreme
 • proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
 • proizvdijelova i pribora za motorna vozila
 • pripremni radovi na gradilištu
 • izgradnja građ objekata i dijelova objekata
 • instalacijski radovi
 • izolacijski radovi
 • instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje
 • projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
 • građenje je izvedba građevinskih i drugih radova ( pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevinskih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • linijski zračni prijevoz
 • operativne usluge u zračnom prometu
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj
 • upravljanje holdingdruštvima
 • djelatnosti pakiranja
 • antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskog projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskog projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • čišćenje snijega i leda s prometnica
 • proizvodnja energije
 • prijenos, odnosno transport energije
 • skladištenje energije
 • distribucija energije
 • upravljanje energetskim objektima
 • opskrba energijom
 • trgovina energijom
 • organizairanje tržišta energijom
 • proizvodnja naftnih derivata
 • transport nafte naftovodima
 • transport naftnih derivata produktovodima
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • skladištenje nafte i naftnih derivata
 • skladištenje ukapljenog naftnog plina
 • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom i
 • trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • opskrba električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • proizvodnja plina
 • proizvodnja prirodnog plina
 • transport plina
 • skladištenje plina
 • upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (upp)
 • distribucija plina
 • organizaciranje tržišta plina
 • trgovina plinom
 • opskrba plinom
 • davanje u najam željezničkih vozila za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture
 • eksploatacija mineralnih sirovina (rudarski radovi), eksploatacija mineralnih sirovina obuhvaća vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina; eksploatacija nafte i zemnog plina obuhvaća i transport nafte, plina i kondenzata, lokalnim naftovodima i plinovodima, kad su u tehnološkoj vezi s odobrenim eksploatacijskim poljima, te skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama, eksploatacija arhitektonskograđevnog kamena obuhvaća vađenje kamena iz ležišta i oblikovanje istog u kamenolomu, oplemenjivanje mineralnih sirovina obuhvaća odabiranje, sortiranje, drobljenje, mrvljenje i sušenje mineralnih tvari, odvajanje korisnog minerala od prateće jalovine, te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata, kao i odstranjivanje nečistoća i vode iz nafte i prirodnog plina kad su navedene radnje u tehnološkoj svezi s istraživanjem i eksploatacijom
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • djelatnost uređenja i održavanja krajolika
 • elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet
 • funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima
 • gradnja, remont, održavanje i popravak plovnih objekata
 • ispitivanje eolskih vibracija vodiča
 • ispitivanje i analiza kakvoće građevinskog materijala i radova
 • izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju električne energije
 • izgradnja i održavanje dalekovoda
 • izgradnja hidrograđevinskih objekata, odnosno gradnja vodnih građevina
 • organiziranje tečajeva poduke u timskom radu i rukovođenju
 • tajničke usluge
 • pružanje usluga putem interneta
 • usluge kompjutorskog oblikovanja
 • djelatnost javnog informiranja
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • dizajnerske djelatnosti
 • grafički dizajn
 • hidrogeološki istražni radovi
 • istraživanje mineralnih sirovina (rudarski radovi) radovi, ispitivanje kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kvalitetu i količinu te uvjete eksploatacije
 • izgradnja i održavanje trafostanica
 • izgradnja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
 • iznajmljivanje građevinskih i poljoprivednih strojeva i opreme
 • izrada cjevovoda za transport ugljikovodika i vode od polimernih materijala, uključujući i sanaciju cjevovoda od metala i polimera
 • izvedba svih građevinskih, građevnomontažnih i elektromontažnih radova na elektrogospodarskim, energetskim, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu te ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u republici hrvatskoj
 • izvođenje izolaterskih radova na svim postrojenjima i opremi u zemlji i inozemstvu uključujući i izvođenje vatrostalnog ozida
 • izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
 • korištenje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
 • kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala
 • kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
 • mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora
 • izolacija vodiča i kabela svih vrsta i napona , svjetlotehnička mjerenja
 • održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njenu zaštitu te poslove izgradnje željezničke infrastrukture
 • održavanje i popravak cestovne i pružne mehanizacije, alata i inventara za radove na pruzi
 • održavanje i popravak distribucijske mreže plinovitih goriva
 • održavanje i prodaja elektromotora, generatora i transformatora
 • proizvodnja asfalta (proizvodnja i ugradnja asfaltne smjese)
 • proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice
 • proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
 • proizvodnja i popravak dijelova i sklopova željezničkih i cestovnih vozila
 • proizvodnja opreme i kontaktvne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga
 • proizvodnja, popravak i održavanje mjernoregulacijske opreme i instalacija, te strojeva, stacionarne opreme i instalacija u naftnoj i drugoj industriji
 • djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
 • projektiranje metalnih i ostalih kontrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta
 • projektiranje, građenje (proizvodnja), održavanje (popravci i servisi) rudarskih, procesnih i ostalih postrojenja i objekata te likvidacija napuštenih
 • projektiranje, građenje i održavanje plinskih kotlovnica i toplovodnih sustava, centralnog grijanja s pripajdajućim instalacijama i opremom
 • sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih infrastrukturnih djelatnosti
 • tehnološkokemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama te ostalih spremnih u naftnoj i kemijskoj industriji
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
 • korištenje opasnih kemikalija