SUBJEKT JE UGAŠEN 2018. GODINE

LUX TAXI d.o.o.

LUX TAXI d.o.o.

 • OIB
 • Address
 • Phone
 • Fax
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Rijeci
 • Founded 2013
 • Registration number 040295115
 • Industry 49.32 Taxi operation (NKD 2007)
 • Size-
 • Capital origin100% strani kapital - izvor FINA

Key persons

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt LUX TAXI d. o. o. u stečaju registriran je za djelatnost Taksi služba (49.32). Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% stranim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. LUX TAXI d. o. o. u stečaju je 2015. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 636.912,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -2.173.478,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 2.810.390,00 kn. Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s gubitkom, dok je prethodne godine poslovao s neto dobiti. LUX TAXI d. o. o. u stečaju je u 2015. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -985.369,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -154,71%. Poslovni subjekt LUX TAXI d. o. o. u stečaju u 2015. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 17 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • usluge turističke agencije:
 • organiziranje paketaranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paketaranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
 • organiziranje kongresa,
 • posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paketaranžman i izlet),
 • posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
 • posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
 • organiziranje prihvata i transfera putnika,
 • posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turistič?ke i ugostiteljske ponude,
 • organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
 • zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
 • davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
 • posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
 • pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
 • rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr, te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl),
 • iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila i plovnih objekata,
 • agencijskopomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu,
 • turističke usluge u nautičkom turizmu:
 • iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turistanautičara koji borave na njima,
 • iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl),
 • usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara,
 • prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekta na vezu u moru i suhom vezu,
 • usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl),
 • uređenje i pripremanje plovnih objekta,
 • davanje različitim informacijama turistima nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl),
 • druge usluge za potrebe nautičkog turizma,
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
 • postavljanje, upravljanje i davanje na korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
 • pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga,
 • djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu,
 • prijevoz za vlastite potrebe,
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu,
 • obavljanje prijevoza taksijem,
 • djelatnosti ostalih agencija u prijevozu i to:
 • otpremanje roba,
 • organiziranje prijevoza kopnom, morem i zrakom,
 • zaprimanje grupnih ili pojedinačnih pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom ili morem (uključujući preuzimanje i distribuciju robe),
 • djelatnost carinskih posrednika,
 • djelatnost otpremnika roba kopnom, morem i zrakom,
 • poslove rukovanja robom, npr pakiranje, prepakiranje, raspakiranje, uzimanje uzoraka, vaganje,
 • djelatnost pakiranja,
 • prekrcaj tereta i skladištenja robe,
 • osposobljavanje kandidata za vozače,
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golfturizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu i dr,
 • ostale turističke usluge iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl,
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti,
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
 • pružanje usluga smještaja,
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering),
 • kupnja i prodaja robe,
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
 • zastupanje stranih pravnih osoba u plasmanu njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu,
 • trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima, održavanje i popravak motornih vozila i motocikala,
 • promidžba (reklama i propaganda),
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja,
 • stručni poslovi prostornog uređenja,
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
 • nadzor nad gradnjom,
 • poslovanje nekretninama,
 • posredovanje u prometu nekretnina,
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
 • iznajmljivanje automobila i ostalih kopnenih prijevoznih sredstava,
 • iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava,
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo,
 • iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala ,
 • iznajmljivanje sportske opreme,
 • računovodstveni poslovi,
 • djelatnost fotokopiranja,
 • prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača,
 • športska priprema,
 • športska poduka,
 • športska rekreacija (fitnes centri i sl),
 • specijalizirane dizajnerske djelatnosti,
 • računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,
 • obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima, internetski portali,
 • usluge grafičkog dizajna i web dizajna,
 • fotografske djelatnosti,
 • proizvodnja papira i proizvoda od papira,
 • tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa,
 • izdavačke djelatnosti,
 • djelatnosti za njegu, održavanje i uljepšavanje tijela