COSINUS d.o.o.

COSINUS, Ekološki inženjering društvo s ograničenom odgovornošću

 • OIB 69692449889
 • Address Urinj, Urinj 46
 • Phone 051 216427
 • Fax 051 216292
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Rijeci
 • Founded 1993
 • Registration number 040085411
 • Industry 38.32 Recoveryof sorted materials (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • član uprave Igor Šmitran

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt COSINUS d. o. o. registriran je za djelatnost Oporaba posebno izdvojenih materijala (38.32). COSINUS d. o. o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. COSINUS d. o. o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 1.662.066,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -720.451,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 2.382.517,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. COSINUS d. o. o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 164.627,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 9,90%. Poslovni subjekt COSINUS d. o. o. u 2019. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 3 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • 74.70.0 (NKD 2002) Building-cleaning activities
 • 41.00.0 (NKD 2002) Collection, purification and distribution of water
 • 37.00.0 (NKD 2002) Recycling
 • 60.24.0 (NKD 2002) Other land passenger transport
 • 74.30.0 (NKD 2002) Technical testing and analysis
 • 50.00.0 (NKD 2002) Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles ; retail sale of automotive fuel
 • 45.12.0 (NKD 2002) Test drilling and boring
 • 45.21.1 (NKD 2002) Building construction
 • 45.21.2 (NKD 2002) Civil engineering
 • 45.22.0 (NKD 2002) Erection of roof covering and frames
 • 45.23.0 (NKD 2002) Construction of motorways, roads, airfields and sport facilities
 • 45.25.0 (NKD 2002) Other construction work involving special trades
 • 45.30.0 (NKD 2002) Building installation
 • 45.40.0 (NKD 2002) Building completion
 • 45.50.0 (NKD 2002) Renting of construction or demolition equipment with operator
 • 63.12.0 (NKD 2002) Storage and warehousing
 • 63.40.0 (NKD 2002) Activities of other transport agencies
 • 61.00.0 (NKD 2002) Water transport
 • 35.10.0 (NKD 2002) Building and repairing of ships and boats
 • 01.41.0 (NKD 2002) Agricultural service activities; landscape gardening
 • 93.01.0 (NKD 2002) Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products
 • 93.04.0 (NKD 2002) Physical well-being activities
 • 01.10.0 (NKD 2002) Growing of crops ; market gardening ; horticulture
 • 01.20.0 (NKD 2002) Farming of animals
 • 01.30.0 (NKD 2002) Growing of crops combined with farming of animals (mixed farming)
 • 01.42.0 (NKD 2002) Animal husbandry service activities, except veterinary activities
 • 15.00.0 (NKD 2002) Manufacture of food products and beverages
 • 17.00.0 (NKD 2002) Manufacture of textiles
 • 18.00.0 (NKD 2002) Manufacture of wearing apparel ; dressing and dyeing of fur
 • 19.00.0 (NKD 2002) Tanning and dressing of leather ; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
 • 20.00.0 (NKD 2002) Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture ; manufacture of articles of straw and plaiting materials
 • 21.00.0 (NKD 2002) Manufacture of pulp, paper and paper products
 • 22.10.0 (NKD 2002) Publishing
 • 22.20.0 (NKD 2002) Printing and service activities related to printing
 • 23.20.0 (NKD 2002) Manufacture of refined petroleum products
 • 24.10.0 (NKD 2002) Manufacture of basic chemicals
 • 24.30.0 (NKD 2002) Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
 • 24.50.0 (NKD 2002) Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations
 • 24.62.0 (NKD 2002) Manufacture of glues and gelatines
 • 24.66.0 (NKD 2002) Manufacture of other chemical products n.e.c.
 • 25.00.0 (NKD 2002) Manufacture of rubber and plastic products
 • 26.00.0 (NKD 2002) Manufacture of other non-metallic mineral products
 • 27.00.0 (NKD 2002) Manufacture of basic metals
 • 28.00.0 (NKD 2002) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
 • 29.10.0 (NKD 2002) Manufacture of machinery for the production and use of mechanical power, except aircraft, vehicle and cycle engines
 • 29.20.0 (NKD 2002) Manufacture of other general purpose machinery
 • 29.30.0 (NKD 2002) Manufacture of agricultural and forestry machinery
 • 29.40.0 (NKD 2002) Manufacture of machine-tools
 • 29.50.0 (NKD 2002) Manufacture of other special purpose machinery
 • 29.70.0 (NKD 2002) Manufacture of domestic appliances n.e.c.
 • 31.00.0 (NKD 2002) Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.
 • 32.10.0 (NKD 2002) Manufacture of electronic valves and tubes and other electronic components
 • 32.30.0 (NKD 2002) Manufacture of television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and associated goods
 • 33.00.0 (NKD 2002) Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks
 • 34.00.0 (NKD 2002) Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
 • 35.00.0 (NKD 2002) Manufacture of other transport equipment
 • 36.10.0 (NKD 2002) Manufacture of furniture
 • 36.22.0 (NKD 2002) Manufacture of jewellery and related articles n.e.c.
 • 36.30.0 (NKD 2002) Manufacture of musical instruments
 • 36.40.0 (NKD 2002) Manufacture of sports goods
 • 36.50.0 (NKD 2002) Manufacture of games and toys
 • 36.60.0 (NKD 2002) Other manufacturing n.e.c.
 • 60.22.0 (NKD 2002) Taxi operation
 • 60.23.0 (NKD 2002) Other non-scheduled road passenger transport
 • 62.20.0 (NKD 2002) Non scheduled air transport
 • 63.10.0 (NKD 2002) Cargo handling and storage
 • 63.21.0 (NKD 2002) Other supporting land transport activities
 • 63.22.0 (NKD 2002) Other supporting water transport activities
 • 70.00.0 (NKD 2002) Real estate activities
 • 71.10.0 (NKD 2002) Renting of automobiles
 • 71.22.0 (NKD 2002) Renting of water transport equipment
 • 71.30.0 (NKD 2002) Renting of other machinery and equipment
 • 74.40.0 (NKD 2002) Advertising
 • 74.80.0 (NKD 2002) Other business activities n.e.c.
 • 92.30.0 (NKD 2002) Other entertainment activities
 • 92.62.0 (NKD 2002) Other sporting activities
 • 92.70.0 (NKD 2002) Other recreational activities
 • 93.02.0 (NKD 2002) Hairdressing and other beauty treatment
 • uklanj otpad voda, odvoz smeća i sl djel
 • uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja
 • iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d n
 • šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima
 • ribarstvo, mrjestilišta i ribnjaci; usluge u ribarstvu
 • proizvodnja uredskih strojeva i računala
 • kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • međunarodni transport robe i putnika
 • zastupanje stranih tvrtki
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
 • međunarodno otpremništvo
 • turistički ugostiteljski poslovi s inozemstvom
 • projektiranje (izrada nacrta) zgrada, strojevba i industrijskih postrojenja, nadzor nad gradnjom, inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • posredovanje u ugovaranju osiguranja, zastupanje u osiguranju, snimanje rizika, snimanje i procjena šteta, pružanje intelektulanih i tehničkih usluga u svezi s poslovima osiguranja
 • mjenjački poslovi
 • usluge kontrole količine i kvalitete robe
 • proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima
 • proizvodnja sintetičkog kaučuka, u primarnim oblicima
 • proizvodnja proizvoda od plastike
 • proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
 • proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
 • proizvodnja plemenitih i obojenih metala
 • obrada i prevlačenje metala
 • proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • skupljanje, skladištenje i reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 • skupljanje, skladištenje i reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 • trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpadom, materijalom za reciklažu, te sekundarnim sirovinama
 • skupljanje, razvrstavanje i prijevoz uljenog i drugog opasnog otpada
 • skupljanje, skladištenje, obrada i zbrinjavanje medicinskog otpada
 • skupljanje i skladištenje otpadnih baterija i akumulatora
 • skupljanje i skladištenje starih guma
 • skupljanje, skladištenje, obrada i zbrinjavanje rabljenih ulja
 • skupljanje, skladištenje, rastavljanje, reciklaža, obrada, oporaba i zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme i uređaja
 • skupljanje, skladištenje i reciklaža građevinskog otpada
 • sanacija odlagališta opasnog i neopasnog otpada
 • sanacija eko akcidenata, zagađenog tla, starih industrijskih pogona, krutog otpada i sl, postupcima termalne desorpcije, solidifikacije, stabilizacije, centrifugalne separacije, remedijalcija mikrobiološkim postupcima i sl
 • sanacija kanalizacija, cjevovoda, vodnih građevina i sl tehnologijama sa i bez iskopavanja
 • ispitivanje vodonepropusnosti i tv inspekcija kanalizacija, cjevovoda, vodnih građevina, septičkih jama i sl
 • proizvodnja linera za sanaciju kanalizacija i cjevovoda, tehnologijama sa i bez iskopavanja
 • visokotlačno čišćenje i pranje industrijskih postrojenja i opreme mlazom vode i pijeska (pjeskarenje)
 • čišćenje parom, mlazom vode i pijeska (pjeskarenje), ultrazvukom i sl vanjskih dijelova zgrada, objekata, spomenika kulture i sl
 • čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, energana, termoelektrana, ventilacijskih i ispušnih cijevi i sl
 • mehaničko i kemijsko čišćenje, te otplinjavanje spremnika i kotlova, cjevovoda i ostalih postrojenja u brodogradnji i industriji
 • antikorozivna zaštita u industriji i brodogradnji
 • proizvodnja postrojenja, uređaja i opreme za reciklažu i zaštitu okoliša
 • izrada procjene ugroženosti gospodarskih subjekata i jedinica lokalne samouprave, a osobito uslijed elementarnih nepogoda, izvanrednih događaja i sl
 • poslovi izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
 • poslovi stručne pripreme i izrade studija utjecaja na okoliš
 • kontrolni analitički laboratorij uzorkovanje, mjerenje, ispitivanje, izrada fizikalno kemijskih analiza
 • geološka i hidrološka istraživanja onečišćenja podzemlja, sanacija istih
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • održavanje cisterni za opskrbu vodom
 • čišćenje i održavanje objekata za odvodnju
 • sanitarna zaštita čovjekove okoline na području protuepidemijskih mjera, dezinsekcije, dezinfekcije, deratizacije, dezodoracije, degazacije, dekontaminacije i depedikulacije
 • zaštita bilja i suzbijanje nepoželjne vegetacije
 • zaštita i čišćenje mora, voda, tla i podzemlja od izlivenih ugljikovodika i drugih onečišćenja
 • intervencija kod eko akcidenata
 • savjetovanje u pitanjima u svezi s gospodarenjem opasnim i neopasnim otpadom
 • stručni nadzor poslova iz područja zaštite okoliša
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugih načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • skladištenje nafte i naftnih derivata
 • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (unp)
 • trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (unp)
 • trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
 • trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
 • dostava i opskrba naftom, naftnim derivatima, biogorivom i plinom (bunker supply) stranih i domaćih brodova i ostalih plovila
 • dobava plina
 • skladištenje prirodnog plina
 • transport prirodnog plina
 • distribucija plina; uključuje i distribuciju miješanog ukapljenog naftnog plina, isparenog ukapljenog naftnog plina, gradskog plina, bioplina i plina iz biomase, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav plinovoda
 • opskrba plinom; uključuje i opskrbu miješanim ukapljenim naftnim plinom, isparenim ukapljenim naftnim plinom, gradskim plinom, bioplinom i plinom iz biomase, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno distribuirati kroz distribucijski sustav plinovoda
 • kabotaža prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl brodova
 • istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda republike hrvatske
 • pomorski agencijski poslovi; poslovi koji se odnose na plovidbu, brodove i njihovo iskorištavanje, a osobito na: prihvaćanje i otpremanje brodova, posredovanje pri sklapanju ugovora o iskorištavanju brodova, kupoprodaji, gradnji, preinaci i popravku brodova, tereta i interesa, opskrbi zalihama, te na brigu o putnicima
 • spašavanje ili uklanjanje brodova ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 • prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • pomorski i obalni prijevoz robe
 • preuzimanje i zbrinjavanje tekućeg otpada (zauljenih voda, slađa i slopova) sa brodova i ostalih plovila