OPEN STUDIO d.o.o.

OPEN STUDIO oblikovanje, ekonomska propaganda, d.o.o.

 • OIB 35011254362
 • Address Zagreb, Franje Račkoga 11
 • Phone 01 4614348
 • Fax 01 4614348
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1992
 • Registration number 080326822
 • Industry 73.11 Advertising agencies (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktorica Klaudija Považanj

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt OPEN STUDIO d.o.o. registriran je za djelatnost Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) (73.11). OPEN STUDIO d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. OPEN STUDIO d.o.o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 136.219,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 95.327,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 40.892,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. OPEN STUDIO d.o.o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 5.640,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 4,14%. Poslovni subjekt OPEN STUDIO d.o.o. u 2019. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 1 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • 74.40.0 (NKD 2002) Advertising
 • 74.13.0 (NKD 2002) Market research and public opinion polling
 • djelatnosti za njegu i održavanje tijela
 • frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • grafički dizajn
 • modno dizajniranje tkanine, odjeće, obuće, nakita, namještaja i ostalih proizvoda
 • izrada i oblikovanje web stranica
 • fotografske djelatnosti
 • usluge prevođenja
 • grafička djelatnost
 • tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija
 • organiziranje priredaba, koncerata, sajmova, prezentacija, promocija, izložbi
 • organiziranje stručnih seminara, kongresa, savjetovanja, priredbi
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • računovodstveni poslovi
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • proizvodnja plina
 • isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
 • dobava plina
 • skladištenje prirodnog plina
 • transport prirodnog plina
 • distribucija plina
 • proizvodnja biogoriva
 • djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • međunarodni linijski pomorski promet
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • održavanje i popravak motornih vozila
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • pružanje univerzalnih usluga
 • pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • djelatnost radija i televizije
 • objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene
 • djelatnost objavljivanja programskih sadržaja i programskih usluga
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • usluge certificiranja i elektroničkog potpisa
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • skupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova, te hvatanje ili ubijanje životinja koje pripadaju kategoriji zaštićenih divljih svojti, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
 • obavljanje istraživanja na zaštićenim prirodninama
 • ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području republike hrvatske
 • držanje, uzgoj i trgovina divljim svojtama
 • uzimanje, stavljanje u promet minerale i izvoz sigovine i fosile iz prirode koji nisu proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima
 • poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • skupljanja otpada za potrebe drugih
 • prijevoza otpada za potrebe drugih
 • posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • poljoprivredna djelatnost
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvodaekološka proizvodnja
 • prerada u ekološkoj proizvodnji
 • trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
 • laboratorijske analize uzoraka
 • promet sredstava za zaštitu bilja
 • ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
 • poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
 • proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstva za zaštitu bilja
 • certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • zdravstvena zaštita bilja
 • proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
 • reciklaža
 • proizvodnja sjemena
 • dorada sjemena
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • stavljanje na tržište sjemena
 • proizvodnja sadnog materijala
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • stavljanje na tržište sadnog materijala
 • uvoz sadnog materijala
 • djelatnost ovlaštenog skladištara za žito industrijsko bilje
 • proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • ispitivanje vmp
 • stavljanja u promet,
 • proizvodnja, označavanje,
 • promet na veliko vmp
 • promet na malo vmp
 • farmakovigilancija,
 • privremeni smještaj kućnih ljubimaca
 • djelatnost skloništa za životinje
 • gospodarenje šumama
 • psihološka djelatnost
 • djelatnost ispitivanja lijeka i homeopatskog proizvoda,
 • djelatnost proizvodnje lijeka i homeopatskog proizvoda,
 • djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
 • djelatnost provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda
 • proizvodnja medicinskog proizvoda
 • promet na veliko medicinskim proizvodima
 • promet medicinskog proizvoda na malo
 • uvoz/izvoz medicinskih proizvoda
 • djelatnosti posredovanja vezano uz klinička ispitivanja
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge skladištenja
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
 • djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
 • pomoć i njega u kući
 • skrb izvan vlastite obitelji
 • športska rekreacija
 • športska priprema
 • športska poduka
 • upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbenoscenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbenoscenska djela)
 • računalne i srodne djelatnosti
 • savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwera)
 • proizvodnja eteričnih ulja
 • proizvodnja parfema i toaletnokozmetičkih preparata
 • proizvodnja tekstila
 • proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna
 • prerada čaja i kave
 • proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
 • proizvodnja namještaja
 • iznajmljivanje strojeva, opreme i predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo, bez rukovatelja