GEOPLAN d.o.o.

GEOPLAN, društvo s ograničenom odgovornošću za premjer zemljišta, kompjutorska obrada podataka, izrada planova i karti, trgovina

 • OIB 51553815002
 • Adresa Čakovec, Trg Eugena Kvaternika 8
 • Telefon 040 390780
 • Telefaks 040 391597
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Varaždinu
 • Godina osnivanja 1992
 • Registracijski broj 070039410
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Mladen Babić, dipl.ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt GEOPLAN d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). GEOPLAN d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GEOPLAN d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 1.409.951,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -481.848,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.891.799,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. GEOPLAN d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 26.151,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 1,85%. Poslovni subjekt GEOPLAN d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 8 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izradba posebnih geodestkih podloga za zaštićena i štićena područja
 • održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • izmjera dubina mora
 • marinska geodezija
 • snimanje objekata u priobalju i moru
 • snimanje objekata na morskom dnu i podmorju
 • geologija i geofizika mora
 • oceanologija
 • djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
 • djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzor građenja
 • djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumanata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskog projekta
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • stručni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • stručni nadzor nad tehničkim vođenjem katastra vodova
 • stručni nadzor nad izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • stručni nadzor nad izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • stručni nadzor nad izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • stručni nadzor nad izradom geodetskog projekta
 • stručni nadzor nad iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • stručni nadzor nad geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • stručni nadzor nad geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • stručni nadzor nad praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • stručni nadzor nad izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • snimanje iz zraka