CGC d.o.o.

CONGRAM-COMMERCE, d.o.o. za graditeljstvo, inženjering, projektiranje i trgovinu

 • OIB 55463728334
 • Adresa Varaždin, Krste Hegedušića 13
 • Telefon 042 320560
 • Telefaks 042 320560
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Varaždinu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 070017501
 • Djelatnost 46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Miroslav Kraš, dipl.ing.građ.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt CGC d.o.o. registriran je za djelatnost Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom (46.73). CGC d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. CGC d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 504.126,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 44.717,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 459.409,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. CGC d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 67.347,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 13,36%. Poslovni subjekt CGC d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 2 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • vještačenje po nalogu i za potrebe suda
 • vještačenje i procjene na zahtjev stranke
 • savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti, i to: zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžmet i tehničke djelatnosti, i to: inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
 • izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
 • savjetovanje na području industrijske, javne i osobne sigurnosti
 • djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • usluge informacijskog društva
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevina
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • djelatnost ispitivanja
 • djelatnost prethodnih istraživanja
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • poslovi zaštite na radu
 • poslovi zaštite od požara i izrade elaborata za zaštitu od požara