VALENČAK d.o.o.

VALENČAK d. o. o. za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu

 • OIB 51351910832
 • Adresa Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 11
 • Telefon 031 614225
 • Telefaks 031 615640
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 050010637
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktorica Zvjezdana Martinović

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt VALENČAK d. o. o. Našice registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). VALENČAK d. o. o. Našice je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. VALENČAK d. o. o. Našice je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 4.177.500,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 368.601,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 3.808.899,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. VALENČAK d. o. o. Našice je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 465.085,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 11,13%. Poslovni subjekt VALENČAK d. o. o. Našice u 2018. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 16 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih certifikata

  • VALENČAK d.o.o. je dobitnik certifikata bonitetne izvrsnosti, jednog od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja, i koji je međunarodno priznata oznaka ekonomske kvalitete poslovnog subjekta. Više o certifikatu...

Registrirane djelatnosti

 • 45.00.0 (NKD 2002) GRAĐEVINARSTVO
 • 51.10.0 (NKD 2002) Posredovanje u trgovini na veliko (trgovina na veliko uz naplatu ili po ugovoru)
 • 74.20.0 (NKD 2002) Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
 • 70.31.0 (NKD 2002) Agencije za promet nekretninama
 • zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
 • nadzor nad gradnjom
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom detaljnih planova uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte,
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata,
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata,
 • izrada elaborata katastarske izmjere,
 • izrada elaborata tehničke reambulacije,
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • tehničko vođenje katastra vodova,
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 • izrada geodetskoga projekta,
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine,
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
 • geodetsko praćenje građvine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja,
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja,,
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
 • izrada posbenih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,
 • stručni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova i stručnim geodetskim poslovima za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • stručni nadzor nad tehničkim vođenjem katastra vodova,
 • stručni nadzor nad izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
 • stručni nadzor nad izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 • stručni nadzor nad izradom posebnih geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 • stručni nadzor nad izradom geodetskoga projekta,
 • stručni nadzor nad iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,
 • stručni nadzor nad geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • stručni nadzor nad praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • stručni nadzor nad izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike,
 • tehničko ispitivanje i analiza,
 • energetski pregledi građevina,
 • energetsko certificiranje zgrada
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • vještačenja iz oblasi građevinarstva, tehnika, tehnologija i procjene ekonomike građenja,
 • obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to: istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru i na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra
 • poslovi izrade projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave,
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica,
 • projektiranje u vodogradnji, projektiranje temeljenja i ostalo građevinsko projektiranje