TRASER d.o.o.

TRASER d.o.o. za građevinarstvo i usluge

 • OIB 96089021819
 • Address Dubrovnik, Brsečinska 2b
 • Phone 020 358098
 • Fax 020 358099
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Dubrovniku
 • Founded 1993
 • Registration number 060030976
 • Industry 71.12 Engineering activities and related technical consultancy (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • jedini osnivač Tomislav Demarin

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt TRASER d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). TRASER d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. TRASER d.o.o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 1.084.010,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -372.126,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.456.136,00 kn. Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s gubitkom, dok je prethodne godine poslovao s neto dobiti. TRASER d.o.o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -61.883,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -5,71%. Poslovni subjekt TRASER d.o.o. u 2019. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 5 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • 45.00.0 (NKD 2002) Construction
 • 55.20.0 (NKD 2002) Camping sites and other provision of short-stay accommodation
 • 70.00.0 (NKD 2002) Real estate activities
 • zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
 • nadzor nad gradnjom
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • geološke i istražne djelanosti
 • premjeravanje terena
 • industrijsko i građevinsko premjeravanje
 • izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označavanja i održavanje državne granice
 • izradba elaborata topografske izmjere i izradba državnih karata
 • izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • iskolčenje građevina
 • izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • geodetski radovi u komasacijama
 • poslovi stručnog nadzora nad radovima pod točkama 7, 8, 19 i 11 ovog stavka