INDOSAM d.o.o.

INDOSAM društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, inženjering i trgovinu, Slavonski Brod, Vinogradska 143

 • OIB 27721423709
 • Adresa Slavonski Brod, Vinogradska cesta 143
 • Telefon 035 491063
 • Telefaks 035 490291
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 050006594
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • predsjednik uprave Drago Kljaić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt INDOSAM d. o. o. Slavonski Brod registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). INDOSAM d. o. o. Slavonski Brod je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. INDOSAM d. o. o. Slavonski Brod je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 4.281.219,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 506.139,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 3.775.080,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. INDOSAM d. o. o. Slavonski Brod je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 35.546,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 0,83%. Poslovni subjekt INDOSAM d. o. o. Slavonski Brod u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 19 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 50.20.0 (NKD 2002) Održavanje i popravak motornih vozila
 • 63.12.0 (NKD 2002) Skladištenje robe
 • arhitektonske i inženj djel i tehn savjet; :
 • savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti
 • projektiranje zgrada
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • tehničko ispitivanje i analiza; :
 • ispitivanje snage i zatajenja
 • ispitivanje proračuna za građevinske elemente
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • prijevoz robe u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • proizvodnja hrane i pića
 • proizvodnja duhanskih proizvoda
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
 • proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvodaekološka proizvodnja
 • ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
 • ekološka proizvodnja u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda
 • ekološka proizvodnja u preradi vlakana prirodnog podrijetla
 • prerada u ekološkoj proizvodnji
 • trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
 • proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
 • proizvodnja ambalaže od drva
 • proizvodnja ostalih proizvoda od drva
 • proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
 • proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
 • djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
 • djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
 • obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
 • djelatnost izrade rudarskih projekata
 • izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • proizvodnja nemetalnih proizvoda
 • proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • proizvodnja toplinske energije
 • distribucija toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
 • opskrba energije za povlaštene kupce
 • trgovina električnom energijom
 • proizvodnja električne energije za tarifne kupce
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • opskrba električnom energijom za tarifne kupce
 • opskrba električnom energijom
 • proizvodnja plina
 • isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje
 • dobava plina
 • skladištenje prirodnog plina
 • transport prirodnog plina
 • distribucija plina
 • upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (upp)
 • opskrba plinom
 • proizvodnja biogoriva
 • proizvodnja naftnih derivata
 • organiziranje tržišta plina
 • trgovina plinom
 • opskrba plinom povlaštenog kupca
 • posredovanje na tržištu plina
 • zastupanje na tržištu plina
 • transport plina
 • skladištenje plina
 • opskrba plinom tarifnog kupca
 • opskrba pitkom vodom
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnica na malo
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
 • djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica, katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanje građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskog projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u izgradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehnički vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskog projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja