G.T. TRADE d.o.o.

G.T. TRADE, društvo s ograničenom odgovornošću za export-import, turizam, trgovinu i graditeljstvo

 • OIB 27976544334
 • Adresa Split, Spinčićeva 2d
 • Telefon 021 568706
 • Telefaks 021 568710
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Splitu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 060139767
 • Djelatnost 39.00 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom (NKD 2007)
 • Veličina3 - srednji (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • član uprave Goran Tonšić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt G.T. TRADE, d.o.o. registriran je za djelatnost Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom (39.00). G.T. TRADE, d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. G.T. TRADE, d.o.o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 53.165.127,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -11.986.134,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 65.151.261,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. G.T. TRADE, d.o.o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 8.586.714,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 16,15%. Poslovni subjekt G.T. TRADE, d.o.o. u 2019. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 45 zaposlenika.

Vezani subjekti

 • G.T. GEOTEHNIKA d.o.o. (od 2019.)
 • BIOPLIN ČAKOVEC d.o.o. (od 2018 do 2018.)

Registrirane djelatnosti

 • ostali slučajevi kada se roba izvozi odnosno uvozi s obvezom vraćanja u određenom roku, u istom ili promjenjenom stanju
 • privremeni uvoz opreme radi korištenja u proizvodnji i radi pružanja usluga, kao i slučajevi trajnog zadržavanja privremeno izvezene odnosno uvezene opreme (leasing)
 • usluge čuvanja, iznajmljivanja parkirališta i parkirališnih prostora i garaža
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova inozemnoj osobi
 • prodaja robe s konsignacijskih skladišta i u slobodnim carinskim prodavaonicama
 • kompenzacijski poslovi u trgovini s inozemstvom
 • komisioni poslovi
 • gospodarski ribolov
 • uzgoj riba
 • morska i slatkovodna mrijestilišta i ribnjaci
 • prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda
 • proizvodnja hrane i pića
 • popravak i održavanje bušeće opreme
 • vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju
 • vađenje šljunka, pijeska i gline
 • rezane, oblikovanje i obrada kamena
 • vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede
 • bušenje i miniranje u kamenolomu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
 • kupnja i prodaja robe
 • trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • prijevoz putnika i robe rijekama, kanalima, jezerima i drugim unutrašnjim vodenim putovima, uključujući prijevoz unutar luka i dokova
 • prijevoz putnika morem i priobaljem, redoviti i izvanredni, prijevoz brodovima ili čamcima za izlete, kružna putovanja i razgledavanje, iznajmljivanje brodova i čamaca s posadom i iznajmljivanje brodova za zabavu s posadom
 • pomorski i obalni prijevoz robe, redoviti i izvanredni, prijevoz vučom ili guranjem teglenica, bušaćih tornjeva za naftu, itd
 • usluge davanja u zakup plovila kao što su čamci i brodovi, za komercijalne svrhe bez rukovatelja
 • taksiprijevoz na vodi
 • usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
 • usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • zastupanje stranih tvrtki
 • iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo, sa i bez rukovatelja
 • iznajmljivanje automobila
 • športska priprema, športska rekreacija, športska poduka i upravljanje i održavanje športskom građevinom
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • upravljanje projektom gradnje
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • usluge reciklaže otpada
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • izgradnja novih i sanacija postojećih odlagališta otpada
 • kontrola kakvoće i količine građevinskih materijala
 • ispitivanje i atestiranje nosivosti, trajnosti i ostalih svojstava konstruktivnih elemenata i građevinskih konstrukcija
 • ispitivanje i atestiranje zbijenosti, stabilnosti i ostalih svojstava tla, nasipa i tamponskih slojeva
 • tehničko savjetovanje i savjetodavne usluge na području zaštite po požara i organiziranje seminara i tečaja za rad na tim područjima
 • prijevoz za vlastite potrebe