ZG-PROJEKT d.o.o.

ZG-PROJEKT, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor

 • OIB 62768551594
 • Adresa Zagreb, Ignjata Đorđića 24
 • Telefon 01 4811599
 • Telefaks 01 4817973
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1992
 • Registracijski broj 080268768
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Božo Golubić, dipl.ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt ZG-PROJEKT d.o.o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). ZG-PROJEKT d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. ZG-PROJEKT d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 8.841.895,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -5.497.510,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 14.339.405,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. ZG-PROJEKT d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 53.105,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 0,60%. Poslovni subjekt ZG-PROJEKT d.o.o. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 11 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • LED ELEKTRONIKA d.o.o. (od 2011 - prestao)

Registrirane djelatnosti

 • arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje: izrada i izvedba projekata iz područja prometne signalizacije i prometne tehnike, cestovne rasvjete, električnih instalacija i mreža, telekomunikacijskih i informacijskih sistema
 • tajničke i prevoditeljske djelatnosti
 • poslovanje nekretninama
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • proizvodnja električne opreme
 • djelatnosti privatne zaštite
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • računalne i srodne djelatnosti
 • usluge informacijskog društva
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehnološkim i tehničkim znanostima
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • skupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova, te hvatanje ili ubijanje životinja koje pripadaju kategoriji zaštićenih divljih svojti, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
 • obavljanje istraživanja na zaštićenim prirodninama
 • ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području republike hrvatske
 • držanje, uzgoj i trgovina divljim svojtama
 • uzimanje, stavljanje u promet minerale i izvoz sigovine i fosile iz prirode koji nisu proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima
 • poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
 • promet izvora neionizirajućeg zračenja
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označavanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskih projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad:
 • izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
 • tehničkim vođenjem katastra vodova,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 • izradom geodetskog projekta,
 • iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,
 • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,
 • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,
 • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • djelatnost upravljanja projektom gradnje