BUZET - TRADE d.o.o.

BUZET - TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

 • OIB 42375048796
 • Adresa Buzet, Naselje Korenika (Sveti Martin) 27
 • Telefon 052 662562
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Pazinu
 • Godina osnivanja 1992
 • Registracijski broj 040112477
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Damir Rupena

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt BUZET - TRADE d. o. o. registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). BUZET - TRADE d. o. o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. BUZET - TRADE d. o. o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 220.921,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 55.271,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 165.650,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. BUZET - TRADE d. o. o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 3.379,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 1,53%. Poslovni subjekt BUZET - TRADE d. o. o. u 2019. povećavao je broj zaposlenih, a imao je 3 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 51.00.0 (NKD 2002) TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
 • 71.00.0 (NKD 2002) IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO
 • 93.00.0 (NKD 2002) OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
 • 52.12.0 (NKD 2002) Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
 • 52.48.3 (NKD 2002) Trgovina na malo sportskom opremom
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti; geodetsko premjeravanje
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; porezna savjetovanja
 • domaći i međunarodni prijevoz robe
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad:
 • izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničkim vođenjem katastra vodova
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izradom geodetskoga projekta
 • iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • izvođačka umjetnost
 • pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • umjetničko stvaralaštvo
 • rad umjetničkih objekata
 • prevoditeljske djelatnosti u usluge tumača za engleski i talijanski jezik
 • organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, kulturnozabavnih priredbi i promotivnih događanja
 • djelatnost posrednika i agencija za dobivanje angažmana u filmskoj produkciji, kazališnoj, glazbenoj ili zabavnoj predstavi
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • djelatnost studija za snimanje zvuka
 • tonska obrada glazbenog materijala
 • fotografske djelatnosti
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
 • umnožavanje snimljenih zapisa
 • grafički dizajn, industrijski dizajn, dizajn interijera, dizajn novih medija (multimedija), modni dizajn i drugi dizajn
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • djelatnost postavljanja, upravljanja i davanja na korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
 • djelatnost pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i radija
 • računalno programiranje
 • savjetovanje u vezi s računalima
 • upravljanje računalnom opremom i sustavom
 • internetski portali
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje