CESTING d.o.o.

CESTING društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta

 • OIB 62759668985
 • Adresa Osijek, Vinkovačka cesta 63a
 • Telefon 031 234500
 • Telefaks 031 234509
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Nudimo poslovne informacije, izvještaje i financijske pokazatelje tvrtki iz Europe i svijeta
Zanimaju vas inozemne tvrtke?

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku
 • Godina osnivanja 1997
 • Registracijski broj 030054700
 • Djelatnost 42.11 Gradnja cesta i autocesta (NKD 2007)
 • Veličina3 - srednji (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Dubravko Kučinac

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt CESTING d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja cesta i autocesta (42.11). CESTING d.o.o. je u pretežno privatnom vlasništvu (preko 50% privatnog kapitala). Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. CESTING d.o.o. je 2020. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 92.038.583,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 1.983.720,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 90.054.863,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. CESTING d.o.o. je u 2020. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.924.834,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 2,09%. Poslovni subjekt CESTING d.o.o. u 2020. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 280 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Subjekt je dobitnik sljedećih certifikata

  • CESTING d.o.o. je dobitnik certifikata bonitetne izvrsnosti, jednog od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja, i koji je međunarodno priznata oznaka ekonomske kvalitete poslovnog subjekta. Više o certifikatu...

Vezani subjekti

 • OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
 • ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
 • Hrvatske ceste d.o.o. (do 2016.)
 • GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA ODRŽAVANJE CESTA HRVATSKI CESTAR
 • SLAVONSKA NISKOGRADNJA-GIU
 • RETEH d.o.o.

Registrirane djelatnosti

 • * Izvođenje radova održavanja i poslovi u svezi zaštite javnih cesta i nerazvrstanih cesta
 • * građenje, projektiranje i nadzor
 • * javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • * prekrcaj tereta i skladištenje robe
 • * iznajmljivanje strojeva i opreme
 • * istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * zastupanje inozemnih tvrtki
 • * skupljanje, oporaba i zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje) otpada
 • * promidžba (reklama i propaganda)
 • * računalne i srodne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu)
 • * kupnja i prodaja robe
 • * trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * održavanje i popravak motornih vozila
 • * posredovanje u prometu nekretnina
 • * upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
 • * Gospodarenje šumama
 • * Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • * gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
 • * Gospodarenje lovištem i divljači
 • * Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • * Vađenje kamena
 • * Vađenje šljunka i pijeska i gline
 • * Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
 • * Proizvodnja ambalaže od drva
 • * Proizv.proizvoda od gume i plastičnih masa
 • * Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
 • * Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
 • * Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
 • * Proizvodnja gotove betonske smjese
 • * Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • * Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • * Lijevanje lakih (obojenih) metala
 • * Proizv. proizvoda od metala, osim str.i opr.
 • * Proizvodnja metalnih konstrukcija
 • * Kovanje, prešanje met. i sl. metalurg praha
 • * Obrada i prevlačenje metala; opći mehanički radovi
 • * Obrada i presvlačenje metala
 • * Proizvodnja alata
 • * Proizvodnja bačava i sličnih posuda od čelika
 • * Proizvodnja proizvoda od žice
 • * Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga
 • * Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
 • * Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
 • * Proizv. opreme za distrib. i kontrolu el. en.
 • * Proizv. električnih strojeva i aparata
 • * Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije
 • * Proizvodnja ostale električne opreme
 • * Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • * proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
 • * Proizv.dijelova i pribora za motorna vozila
 • * Pripremni radovi na gradilištu
 • * Izgradnja građ. objekata i dijelova objekata
 • * Instalacijski radovi
 • * Izolacijski radovi
 • * Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje
 • * projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
 • * građenje je izvedba građevinskih i drugih radova ( pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevinskih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina
 • * energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • * Pružanje usluga smještaja
 • * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • * Djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • * Linijski zračni prijevoz
 • * Operativne usluge u zračnom prometu
 • * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
 • * Upravljanje holding-društvima
 • * Djelatnosti pakiranja
 • * Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
 • * Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • * Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • * Izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • * Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • * Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • * Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • * Izrada elaborata katastarske izmjere
 • * Izrada elaborata tehničke reambulacije
 • * Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • * Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • * Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • * Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • * Tehničko vođenje katastra vodova
 • * Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • * Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • * Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • * Izrada geodetskog projekta
 • * Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • * Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • * Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • * Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • * Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • * Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * Stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskog projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • * Čišćenje snijega i leda s prometnica
 • * proizvodnja energije
 • * prijenos, odnosno transport energije
 • * skladištenje energije
 • * distribucija energije
 • * upravljanje energetskim objektima
 • * opskrba energijom
 • * trgovina energijom
 • * organizairanje tržišta energijom
 • * proizvodnja naftnih derivata
 • * transport nafte naftovodima
 • * transport naftnih derivata produktovodima
 • * transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • * transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
 • * transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
 • * trgovina na veliko naftnim derivatima
 • * trgovina na malo naftnim derivatima
 • * skladištenje nafte i naftnih derivata
 • * skladištenje ukapljenog naftnog plina
 • * trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom i
 • * trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • * Proizvodnja električne energije
 • * Prijenos električne energije
 • * Distribucija električne energije
 • * Organiziranje tržišta električnom energijom
 • * Opskrba električnom energijom
 • * Trgovina električnom energijom
 • * Proizvodnja plina
 • * Proizvodnja prirodnog plina
 • * Transport plina
 • * Skladištenje plina
 • * Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP)
 • * Distribucija plina
 • * Organizaciranje tržišta plina
 • * Trgovina plinom
 • * Opskrba plinom
 • * davanje u najam željezničkih vozila za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture
 • * eksploatacija mineralnih sirovina (rudarski radovi), eksploatacija mineralnih sirovina obuhvaća vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina; - eksploatacija nafte i zemnog plina obuhvaća i transport nafte, plina i kondenzata, lokalnim naftovodima i plinovodima, kad su u tehnološkoj vezi s odobrenim eksploatacijskim poljima, te skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama, - eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena obuhvaća vađenje kamena iz ležišta i oblikovanje istog u kamenolomu, - oplemenjivanje mineralnih sirovina obuhvaća odabiranje, sortiranje, drobljenje, mrvljenje i sušenje mineralnih tvari, odvajanje korisnog minerala od prateće jalovine, te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata, kao i odstranjivanje nečistoća i vode iz nafte i prirodnog plina kad su navedene radnje u tehnološkoj svezi s istraživanjem i eksploatacijom
 • * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • * djelatnost uređenja i održavanja krajolika
 • * elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet
 • * Funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima
 • * gradnja, remont, održavanje i popravak plovnih objekata
 • * ispitivanje eolskih vibracija vodiča
 • * Ispitivanje i analiza kakvoće građevinskog materijala i radova
 • * izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju električne energije
 • * Izgradnja i održavanje dalekovoda
 • * Izgradnja hidrograđevinskih objekata, odnosno gradnja vodnih građevina
 • * Organiziranje tečajeva poduke u timskom radu i rukovođenju
 • * Tajničke usluge
 • * Pružanje usluga putem interneta
 • * Usluge kompjutorskog oblikovanja
 • * Djelatnost javnog informiranja
 • * Pružanje usluga informacijskog društva
 • * Dizajnerske djelatnosti
 • * Grafički dizajn
 • * hidrogeološki istražni radovi
 • * istraživanje mineralnih sirovina (rudarski radovi) - radovi, - ispitivanje kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kvalitetu i količinu te uvjete eksploatacije
 • * izgradnja i održavanje trafostanica
 • * izgradnja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
 • * Iznajmljivanje građevinskih i poljoprivednih strojeva i opreme
 • * izrada cjevovoda za transport ugljikovodika i vode od polimernih materijala, uključujući i sanaciju cjevovoda od metala i polimera
 • * izvedba svih građevinskih, građevnomontažnih i elektromontažnih radova na elektrogospodarskim, energetskim, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte
 • * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu te ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj
 • * izvođenje izolaterskih radova na svim postrojenjima i opremi u zemlji i inozemstvu uključujući i izvođenje vatrostalnog ozida
 • * izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
 • * korištenje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
 • * kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala
 • * Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
 • * mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora
 • * izolacija vodiča i kabela svih vrsta i napona , svjetlotehnička mjerenja
 • * održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njenu zaštitu te poslove izgradnje željezničke infrastrukture
 • * održavanje i popravak cestovne i pružne mehanizacije, alata i inventara za radove na pruzi
 • * održavanje i popravak distribucijske mreže plinovitih goriva
 • * održavanje i prodaja elektromotora, generatora i transformatora
 • * proizvodnja asfalta (proizvodnja i ugradnja asfaltne smjese)
 • * proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice
 • * proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
 • * proizvodnja i popravak dijelova i sklopova željezničkih i cestovnih vozila
 • * proizvodnja opreme i kontaktvne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga
 • * proizvodnja, popravak i održavanje mjerno-regulacijske opreme i instalacija, te strojeva, stacionarne opreme i instalacija u naftnoj i drugoj industriji
 • * djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
 • * projektiranje metalnih i ostalih kontrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta
 • * projektiranje, građenje (proizvodnja), održavanje (popravci i servisi) rudarskih, procesnih i ostalih postrojenja i objekata te likvidacija napuštenih
 • * projektiranje, građenje i održavanje plinskih kotlovnica i toplovodnih sustava, centralnog grijanja s pripajdajućim instalacijama i opremom
 • * sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih infrastrukturnih djelatnosti
 • * tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama te ostalih spremnih u naftnoj i kemijskoj industriji
 • * Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
 • * Korištenje opasnih kemikalija