KAIROS - U.G.T. d.o.o.

KAIROS - U.G.T. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, poslovne usluge, grafičku djelatnost i uvoz-izvoz

 • OIB 61984575531
 • Adresa Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 27
 • Telefon 098 828538
 • Telefaks
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
 • Godina osnivanja 1992
 • Registracijski broj 080387831
 • Djelatnost 55.10 Hoteli i sličan smještaj (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Filip Paljuca

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt KAIROS - U.G.T. d.o.o. registriran je za djelatnost Hoteli i sličan smještaj (55.10). KAIROS - U.G.T. d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. KAIROS - U.G.T. d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 3,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od . Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. KAIROS - U.G.T. d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 3,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 100,00%.

Registrirane djelatnosti

 • 71.10.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje automobila
 • 71.22.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluge u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • računovodstveni poslovi
 • proizvodnja naftnih derivata
 • transport nafte naftovodima
 • transport naftnih derivata produktovodima
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • skladištenje nafte i naftnih derivata
 • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • usluge informacijskog društva
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke ponude
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • usluge prevođenja
 • organiziranje kongresa, seminara i tečajeva
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • skladištenje robe
 • djelatnost otpremništva
 • održavanje i popravak motornih vozila
 • financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl forfeiting)
 • usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elabroata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljšta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničkim vođenjem katastra vodova; izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izradom geodetskoga projekta; iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine; izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja; praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja; izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
 • proizvodnja električne opreme
 • proizvodnja strojeva i uređaja
 • popravak i instaliranje strojeva i opreme
 • popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • proizvodnja energije
 • prijenos odnosno transport energije
 • skladištenje energije
 • distribucija energije
 • opskrba energijom
 • trgovina energijom
 • organiziranje tržišta energijom
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost