DAMIDA d.o.o.

DAMIDA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

 • OIB 11716110046
 • Adresa Split, Sinjska 7
 • Telefon 021 362760
 • Telefaks 021 490923
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Splitu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 060109945
 • Djelatnost 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (NKD 2007)
 • Veličina2 - mali (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • član uprave Mirko Vukadin

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt DAMIDA d.o.o. registriran je za djelatnost Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (47.19). DAMIDA d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. DAMIDA d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 56.290.330,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 12.673.602,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 43.616.728,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. DAMIDA d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.057.321,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 1,88%. Poslovni subjekt DAMIDA d.o.o. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 14 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • upravljanje slobodnim zonama
 • djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika
 • trgovina električnom energijom
 • promet duhana
 • promet sredstava za zaštitu bilja
 • promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • promet eksplozivnih tvari
 • nabava eksplozivnih tvari
 • uporaba eksplozivnih tvari
 • reciklaža eksplozivnih tvari
 • neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja: izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina, energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • ronilačke usluge u podvodnim građevinskim radovima
 • održavanje nepokretnog kulturnog dobra u smislu izvedbe građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru
 • izrada prijedloga konzervatorskorestauratorskih zahvata na pokretnom kulturnom dobru
 • izvođenje i održavanje radova na pokretnom kulturnom dobrukamena plastika
 • dokumentiranje kulturnog dobra
 • ispitivanje kemijskog sustava kamene plastike
 • arheološka istraživanja
 • istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda republike hrvatske
 • arheološka iskopavanja: sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje i sondažno iskopavanje
 • arheološki pregled terena: reambulacija, rekognosciranje
 • nedestruktivne metode (aeroarheologija, geofizička istraživanja, georadarska istraživanja)
 • arheološki nadzor
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • građevinski inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • poslovi u svezi ustupanja izvođenja građevinskih radova
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje i zaštita hortikulturnih površina
 • izvođenje hortikulturnih radova
 • izrada tehničkih rješenja za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu građevina te mjerenje toplinske izolacije
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
 • izrada projekata, studija i elaborata iz područja rudarstva i geologije
 • geološke i istražne djelatnosti
 • građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
 • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • antikorozivna zaštita
 • proizvodnja i ugradnja betona
 • izvođenje nadzemnih i specijalnih miniranja
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • ispitivanje i kontrola kvalitete materijala u građevinarstvu i davanje završne ocjene kvalitete,
 • ispitivanje sigurnosti konstrukcija i konstruktivnih elemenata u građevinarstvu, atestiranje materijala u građevinarstvu uz izdavanje izjava o sukladnosti
 • ispitivanje proračuna za građevinske elemente
 • istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 • djelatnost eksploatacije kamena i ostalih ruda
 • djelatnost eksploatacije šljunka, pijeska i gline
 • čišćenje svih vrsta građevina
 • pranje i čišćenje fasada i staklenih površina na pročeljima svih vrsta građevina
 • čišćenje kamena, metalnih konstrukcija i pjeskarenje
 • vještaćenje iz oblasti graditeljstva i procjena nekretnina
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevina prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
 • rezanje, oblikovanje, obrada i ugradnja arhitektonskog, tehničkog i ukrasnog kamena te kamena za gradnju
 • proizvodnja strojeva za građevinarstvo, kamenolome i rudnike
 • proizvodnja brusnih proizvoda
 • proizvodnja sječiva, alata, brava i okova
 • prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • proizvodnja namještaja
 • proizvodnja ambalaže od drva
 • proizvodnja proizvoda od gume
 • proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
 • proizvodnja proizvoda od metala
 • proizvodnja građevinske stolarije i bravarije
 • proizvodnja metalnih konstrukcija
 • proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i umjetnog kamena
 • djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
 • proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • upravljanje i održavanje zgrada
 • upravljanje energetskim objektima
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golfturizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i drugog
 • ostale turističke usluge
 • iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i slično
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • djelatnost iznajmljivanja motornih vozila, motocikala, bicikli i skutera (rent a car)
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom (catering)
 • djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
 • djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • upravljanje grobljem
 • djelatnost javne vodoopskrbe
 • detaljna melioracijska odvodnja
 • djelatnost javne odvodnje
 • djelatnost navodnjavanja
 • posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama
 • djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sustava otpadnih voda
 • djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova;
 • djelatnost iznajmljivanja plovila
 • prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 • međunarodni linijski pomorski promet
 • povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • trgovina na veliko i na malo motornim vozilima, motociklima, dijelovima i priborom za motorna vozila, održavanje i popravak motornih vozila i motocikala
 • djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme bez rukovatelja
 • proizvodnja naftnih derivata
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
 • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
 • trgovina na veliko naftnim derivatima
 • trgovina na malo naftnim derivatima
 • skladištenje nafte i naftnih derivata
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • izrada procjene opasnosti
 • osposobljavanje za rad na siguran način
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • poslovi ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova
 • djelatnost privatne zaštite
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova inozemnoj osobi u republici hrvatskoj
 • usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • izrada i održavanje internet stranica, web aplikacija, mrežnih aplikacija i slično
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • računovodstveni poslovi
 • davanje savjeta, usmjeravanje i operativna pomoć trgovačkim društvima i javnim službama, odnosi s javnošću i priopćenje, izrada nacrta računovodstvenog sustava, programa za knjigovodstvo troškova i postupaka proračunske kontrole
 • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • savjeti i pomoć trgovačkim društvima i javnim službama u vezi s planiranjem, organiziranjem, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije i slično
 • tehnička i savjetodavna pomoć u provođenju programa međunarodne i domaće suradnje
 • priprema projekata za natječaje programa međunarodne suradnje
 • upravljanje projektima i pomoć pri implementaciji projekata
 • analiza utjecaja eu programskih politika na poslovanje
 • izrada poslovnih, marketinških i strateških planova za nastup na stranim tržištima
 • djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • pribavljanje i ustupanje prava industrijskog vlasništva i znanja, te iskustva (knowhow)