VIK-HR d.o.o.

VIK-HR za usluge, d.o.o.

 • OIB 77964845376
 • Address Zagreb, Zagrebačka cesta 231
 • Phone 01 2313060
 • Fax 01 2313888
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1992
 • Registration number 080333975
 • Industry 71.20 Technical testing and analysis (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktorica Josipa Špacir

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt VIK-HR d.o.o. registriran je za djelatnost Tehničko ispitivanje i analiza (71.20). VIK-HR d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. VIK-HR d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 1.852.725,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -71.590,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.924.315,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. VIK-HR d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 6.107,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 0,33%. Poslovni subjekt VIK-HR d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 8 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • 25.24.0 (NKD 2002) Manufacture of other plastic products
 • 26.82.0 (NKD 2002) Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.
 • 29.50.0 (NKD 2002) Manufacture of other special purpose machinery
 • 74.40.0 (NKD 2002) Advertising
 • 72.00.0 (NKD 2002) Computer and related activities
 • proizv med i kirurške opr, ortop pomagala
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • ispitivanje betona i ostalih gradiva, te proračuna za građevinske elemente
 • ispitivanje betonskih, armiranobetonskih, čeličnih i sličnih konstrukcija
 • ispitivanje proračuna za građevinske elemente
 • usluge kontrole kvalitete i kvantitete robe
 • ispitivanje spremnika
 • ispitivanje i potvrđivanje vodonepropusnosti, plinonepropusnosti, čvrstoće i ostalih svojstava kanalizacijskih sustava, vodovoda, plinovoda i spremnika za fluide
 • ispitivanje elektroinstalacija, gromobranskih instalacija, plinskih instalacija, te ispitivanje ventilacije i klimatizacije
 • ispitivanje kvalitete materijala i opreme u industriji metala i nemetala, nadzor i potvrđivanje
 • ispitivanje, nadzor i kontrola u projektiranju, izradi tehničkih uvjeta i tehnoloških postupaka, proizvodnji, montaži i puštanju u pogon strojarskih, elektro i građevinskih postrojenja i objekata, te izdavanje završnih izvješća o sigurnosti
 • i stabilnosti predmetnih postrojenja i objekata
 • ispitivanje u radnim prostorima činbenika radne okoline, kemijskih i fizikalnih štetnosti
 • mjerenje i predviđanje buke u radnoj sredini i sredini gdje ljudi borave
 • izrada studija utjecaja objekata na okolinu sa stajališta zaštite, očuvanja i unapređenja prostora
 • kontrola tehničke dokumentacije u pogledu stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti, fizikalnih svojstava i ekonomičnosti
 • pružanje poduke iz sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite radnog okoliša i sustava upravljanja
 • izrada procjene oposnosti i procjene ugroženosti ne području zaštite na radu, zašite od požara, zaštite okoliša, zaštite osoba i imovine
 • projektiranje, ispitivanje i nadzor nad alarmnim, sigurnosnim i zaštitnim sustavima za zaštitu osoba i imovine od provale, prepada i požara
 • savjetodavne usluge u području implementacije sustava upravljanja sigurnošću hrane i okoliša
 • certifikacija sustava i proizvoda
 • certifikacija sustava kvalitete, zaštite okoliša, zaštite na radu, sigurnosti hrane i sigurnosti podataka
 • certifikacija proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša
 • pružane usluga u trgovini
 • usluge informacijskog društva
 • organizacija sajmova, seminara, tečajeva, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija, tribina, priredbi
 • tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih rukopisa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata, tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara i tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • fotografske djelatnosti
 • izdavačka djelatnost
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
 • djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje
 • djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • usluge certificiranja elektroničkog potpisa
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • ispitivanje antikorozivne zaštite
 • stručni poslovi zaštite od požara
 • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti aparata za gašenje
 • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara
 • djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
 • provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite