GRADKO d.o.o.

GRADKO d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge

 • OIB 35610274315
 • Adresa Zagreb, Borovci 7b
 • Telefon 01 3032600
 • Telefaks 01 3790379
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 080146021
 • Djelatnost 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada (NKD 2007)
 • Veličina3 - srednji (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Vladimir Poljak

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt GRADKO d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja stambenih i nestambenih zgrada (41.20). GRADKO d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. GRADKO d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 51.348.374,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -8.913.176,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 60.261.550,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. GRADKO d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.190.337,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 2,32%. Poslovni subjekt GRADKO d.o.o. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 82 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • PIMONT GRUPA d.o.o. u stečaju (do 2019.)
 • GIU PIMONT (prestao)
 • PROJEKT PREČKO d.o.o. (od 2013 do 2015.)
 • LEBINEC AUTOMOBILI d.o.o. (od 2013 - prestao)

Registrirane djelatnosti

 • 60.21.1 (NKD 2002) Redoviti prijevoz putnika u međugradskom cestovnom prijevozu
 • 60.23.0 (NKD 2002) Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
 • 60.24.0 (NKD 2002) Cestovni prijevoz robe
 • 10.00.0 (NKD 2002) VAĐENJE UGLJENA I LIGNITA; VAĐENJE TRESETA
 • 13.00.0 (NKD 2002) VAĐENJE METALNIH RUDA
 • 14.00.0 (NKD 2002) VAĐENJE OSTALIH RUDA I KAMENA
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • međunarodni prijevoz
 • izvođenje investicijskih radova u inozmestvu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga
 • kupnja i prodaja robe
 • poslovanje nekretninama
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
 • proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
 • proizvodnja fert gredica
 • skupljanja otpada za potrebe drugih obavlja sakupljač
 • prijevoz otpada za potrebe drugih obavlja prijevoznik otpada
 • posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrade, odlaganja, spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja) otpada
 • djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
 • izrada elaborata izmjere, označavanja i održavanja državne granice
 • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
 • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
 • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
 • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
 • izrada elaborata katastarske izmjere
 • izrada elaborata tehničke reambulacije
 • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
 • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
 • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izrada geodetskih projekta
 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
 • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
 • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor nad:
 • izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničkim vođenjem katastra vodova
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izradom geodetskog projekta
 • iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • ispitivanje usklađenosti mjerila
 • ovjeravanje zakonitih mjerila
 • ispitivanje usklađenosti pakovina i boca kao mjernih spremnika s propisima
 • vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
 • provođenje službenih mjerenja
 • pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj
 • izrada elaborata o energetskom certificiranju i izrada energetskih certifikata
 • proizvodnja metala
 • proizvodnja crpki i kompresora
 • proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
 • proizvodnja alatnih strojeva
 • proizvodnja strojeva za metalurgiju
 • proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
 • proizvodnja asfaltne mase, betona i građevinskih proizvoda
 • održavanje i popravci strojarskih instalacija i konstrukcija
 • poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • gospodarenje šumama
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • djelatnost gospodarskog ribolova
 • djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
 • djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
 • savjetodavna djelatnost u području ribarstva
 • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta
 • proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gradnju
 • održavanje i popravak motornih vozila
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • prekrcaj tereta
 • skladištenje robe
 • pružanje univerzalnih poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • pružanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga
 • pružanje ostalih poštanskih usluga
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • projektiranje u području geomehanike i brana
 • pokusno bušenje i sondiranje tla
 • izrada geomehaničkih elaborata
 • ispitivanje konstrukcija u građevinarstvu
 • laboratorijska ispitivanja betona, građevinskih materijala i tla