ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

 • OIB 17491977848
 • Adresa Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
 • Telefon 01 5558200
 • Telefaks 01 2831220
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Zagrebu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 080194998
 • Djelatnost 27.12 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije (NKD 2007)
 • Veličina4 - veliki (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Miroslav Petek

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. registriran je za djelatnost Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije (27.12). ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 510.702.406,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 139.797.104,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 370.905.302,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 9.273.854,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 1,82%. Poslovni subjekt ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 393 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih nagrada

Vezani subjekti

 • CESTE SISAK d.o.o.
 • PETEK TOURS - PUTNIČKA AGENCIJA (od 2012 do 2014.)
 • DEKOP d.o.o. - u stečaju (od 2013 - prestao)

Registrirane djelatnosti

 • 52.70.0 (NKD 2002) Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • 70.00.0 (NKD 2002) POSLOVANJE NEKRETNINAMA
 • 71.10.0 (NKD 2002) Iznajmljivanje automobila
 • 29.71.0 (NKD 2002) Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
 • 31.00.0 (NKD 2002) PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEVA I APARATA, D. N.
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • proizvodnja, popravak, obnavljanje i pregradnja električnih uređaja namijenjenih eksplozivnoj atmosferi (suređaji)
 • pregled, ispitivanje, verifikacija svojstva, karakteristika i kvalitete električnih instalacija i električnih uređaja
 • proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
 • izrada dalekovoda svih napona
 • izgradnja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
 • popravak, održavanje i montaža energetskih postrojenja
 • iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona, transformatorskih stanica svih napona i rasvjete
 • ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobranskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon
 • ispitivanje i podešavanje relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona
 • funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima
 • mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona, svjetlotehnička mjerenja
 • ispitivanje telefonskih instalacija
 • održavanje, popravak i montaža distributivne telekomunikacijske, kabelske, prijenosne i signalizacijske kanalizacije
 • održavanje, popravak i montaža vodoopskrbnih cjevovoda i priključaka
 • održavanje, popravak i montaža plinovoda i priključaka
 • održavanje, popravak i montaža kanalizacije i oborinske odvodnje
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • prućanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • poslovi građenje i rekonstruiranja javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • montaža i popravak rashladnih i klima uređaja
 • ispitivanje rashladnih i klima uređaja
 • športska priprema
 • športska rekreacija
 • športska poduka
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • distribucija plina
 • opskrba plinom
 • proizvodnja toplinske energije
 • distribucija toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • proizvodnja biogoriva
 • proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
 • opskrba energije za povlaštene kupce
 • trgovina električnom energijom
 • opskrba električnom energijom za tarifne kupce
 • djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • ispitivanje usklađenost mjerila
 • ovjeravanje zakonitih mjerila
 • ispitivanje usklađenost pakovina i boca kao mjernih spremnika s propisima
 • vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
 • provođenje službenih mjerenja
 • pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
 • odvodnja i pročišćavenje otpadnih voda
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • javna rasvjeta
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • sakupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • gospodarenje šumama
 • izrada procjene opasnosti
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanje u radnom okolišu
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu te ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u republici hrvatskoj
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje
 • računovodstveni poslovi
 • knjigovodstvene usluge
 • organiziranje osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • proizvodnja, montaža i puštanje u pogon postrojenja za obnovljive izvore energije
 • proizvodnja i instaliranje uređaja za mjerenje, regulaciju i raspodjelu energije i termo opreme
 • razvoj, projektiranje, proizvodnja i održavanje elemenata i sustava tehničke zaštite od požara i eksplozije
 • agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu