BARIĆKIP d.o.o.

BARIĆKIP društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, usluge i vanjsku trgovinu

 • OIB 90238649978
 • Adresa Kastav, Žegoti 28a
 • Telefon 051 691233
 • Telefaks 051 691233
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Rijeci
 • Godina osnivanja 1990
 • Registracijski broj 040021193
 • Djelatnost 23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Ante Barić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt BARIĆKIP d. o. o. registriran je za djelatnost Rezanje, oblikovanje i obrada kamena (23.70). BARIĆKIP d. o. o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. BARIĆKIP d. o. o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 2.579.724,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -32.168,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 2.611.892,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. BARIĆKIP d. o. o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 196.007,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 7,60%. Poslovni subjekt BARIĆKIP d. o. o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 8 zaposlenika.

Subjekt je dobitnik sljedećih certifikata

  • BARIĆKIP d.o.o. je dobitnik certifikata bonitetne izvrsnosti, jednog od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja, i koji je međunarodno priznata oznaka ekonomske kvalitete poslovnog subjekta. Više o certifikatu...

Registrirane djelatnosti

 • 14.00.0 (NKD 2002) VAĐENJE OSTALIH RUDA I KAMENA
 • 60.24.0 (NKD 2002) Cestovni prijevoz robe
 • međunarodni cestovni prijevoz robe (tereta)
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • inženjering u građevinarstvu
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • tehničko ispitivanje i analiza arhitektonske djelatnosti
 • obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
 • elektroinstalacijski radovi
 • uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacija i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju te ostali građevinski instalacijski radovi
 • uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
 • ugradnja stolarije
 • fasadni i štukaturski radovi
 • soboslikarski i staklarski radovi
 • postavljanje podnih i zidnih obloga
 • podizanje krovnih konsatrukcija i pokrivanje krovova
 • radovi na krovištu
 • završni građevinski radovi
 • mehanički radovi i obrada predmeta od metala
 • proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
 • montaža i održavanje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
 • kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha
 • obrada i prevlačenje metala, strojna obrada metala
 • proizvodnja proizvoda od metala
 • proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
 • proizvodnja, montaža i servisiranje elektroničkih uređaja
 • popravak i instaliranje strojeva i opreme
 • zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
 • skladištenje robe
 • prekrcaj tereta
 • međunarodno otpremništvo
 • djelatnost organiziranja prijevoza robe, izdavanja i pribavljanja prijevozne dokumentacije i teretnih listova
 • iznajmljivanje strojeva i opreme
 • poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • premještanje vozila
 • djelatnost prijevoza opasnih tvari
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • stručni nadzor nad:
 • izradom elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničkim vođenjem katastra vodova
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izradom geodetskoga projekta
 • iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
 • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
 • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • poslovanje nekretninama
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugih načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • ekološka proizvodnja
 • prerada ekološke hrane
 • prerada ekološke hrane za životinje
 • uvoz ekoloških proizvoda
 • stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • promet sredstava za zaštitu bilja
 • poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
 • proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
 • proizvodnja sjemena
 • dorada sjemena
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • stavljanje na tržište sjemena
 • proizvodnja sadnog materijala
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • stavljanje na tržište sadnog materijala
 • uvoz sadnog materijala
 • proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • gospodarenje šumama
 • proizvodnja i stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • projektiranje i izrada postrojenja iz obnovljivih izvora energije
 • upravljanje i održavanje javnih garaža i parkirališta
 • uređenje i održavanje ulica i prometnica
 • asfaltiranje cesta i prometnica
 • održavanje javne rasvjete
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • uređenje i održavanje parkova, dječjih igrališta, zelenih i rekreacijskih površina
 • čišćenje javnih površina u naselju
 • građenje, projektiranje i nadzor u hortikulturi
 • zaštita hortikulturnih površina
 • uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada
 • izvođenje hortikulturnih radova
 • uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
 • oblikovanje i obrada predmeta od drveta, stakla, keramike, kamena, metala, papira, tekstila i ostalih materijala
 • prijevoz, čuvanje te održavanje brodova, brodica i čamaca
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl brodova, brodica i čamaca
 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • restauraterski radovi u građevinarstvu
 • zaštita i očuvanje kulturnih dobara
 • zaštita i obnova sakralnih objekata