HIDRANT d.o.o.

HIDRANT d.o.o. za zaštitu od požara i trgovinu

 • OIB 97006161081
 • Adresa Osijek, Kornatska 29
 • Telefon 031 564433
 • Telefaks 031 564433
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Osijeku
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 030052302
 • Djelatnost 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • član uprave Bariša Petrović

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt HIDRANT d.o.o. registriran je za djelatnost Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. (85.59). HIDRANT d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. HIDRANT d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 1.274.877,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 164.483,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 1.110.394,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. HIDRANT d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 75.867,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 5,95%. Poslovni subjekt HIDRANT d.o.o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 7 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • ostala trgovina na veliko
 • trgovina na veliko sredstvima i opremom za gašenje požara
 • održavanje vatrogasnih aparata
 • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantskih mreža za gašenje požara
 • izrada analiza radnih uvjeta i općih akata s područja sigurnosti na radu i osposobljavanje djelatnika za siguran rad
 • postavljanje, uvođenje, održavanje i ispitivanje električnih instalacija
 • postavljanje, uvođenje, održavanje i ispitivanje plinskih instalacija
 • postavljanje, uvođenje, održavanje i ispitivanje vodovodnih instalacija
 • postavljanje, uvođenje, održavanje i ispitivanje kanalizacije
 • postavljanje, uvođenje, održavanje i ispitivanje sustava klimatizacije
 • postavljanje, uvođenje, održavanje i ispitivanje sustava grijanja
 • iznajmljivanje strojeva, vatrogasne opreme i ostale opreme i aparata bez rukovatelja
 • akustička i vibracijska ispitivanja
 • ispitivanje sastava i čistoće minerala itd
 • ispitivanje fizikalnih svojstava materijala kao što su snaga, čvrstoća, trajnost, radioaktivnost itd
 • ispitivanje kvalitete i pouzdanosti
 • ispitivanje radnih svojstava gotovih strojeva i opreme
 • radiografsko ispitivanje zavara i spojeva
 • analiza nedostataka
 • ispitivanje i mjerenje ekoloških pokazatelja: onečišćenja zraka i vode itd
 • savjetovanje u području zaštite i sigurnosti
 • savjetovanje u području zaštite okoliša
 • ostalo tehničko savjetovanje
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
 • sudjelovanje u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu, te sudjelovanje u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za provođenje strategije
 • sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom
 • prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca
 • suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenim osobama te sa specijalistom medicine rada
 • osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
 • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju
 • djelovanje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca
 • suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija
 • sudjelovanje u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl kod poslodavca
 • ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca
 • obavljanje konzaltinga i inženjeringa u zaštiti na radu, zaštiti od požara i zaštiti okoliša
 • suradnja u međunarodnim projektima i stručna pomoć
 • organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara i tečajeva
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • izrada procjene ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada vanjskih planova
 • izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja
 • javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • javni prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • javni prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • javni prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
 • agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
 • djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
 • djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
 • prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • iznajmljivanje motornih vozila (rentacar)
 • proizvodnja električne energije
 • distribucija električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • prijenos električne energije
 • proizvodnja vatrogasnih aparata i rezervnih dijelova za vatrogasne aparate
 • bravarski radovi