AGENCY d.o.o.

AGENCY d.o.o. za usluge

 • OIB 41205393134
 • Address Pula, Jakova Puljanina 18
 • Phone 052 223811
 • Fax 052 529401
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Pazinu
 • Founded 1993
 • Registration number 040004939
 • Industry 56.30 Beverage serving activities (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktor Alen Božinović

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt AGENCY d.o.o. registriran je za djelatnost Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (56.30). AGENCY d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. AGENCY d.o.o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 753.305,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 167.522,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 585.783,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. AGENCY d.o.o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 72.653,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 9,64%. Poslovni subjekt AGENCY d.o.o. u 2019. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 1 zaposlenika.

Registered Economic Activities

 • 92.34.0 (NKD 2002) Other entertainment activities n.e.c.
 • 74.80.0 (NKD 2002) Other business activities n.e.c.
 • 71.00.0 (NKD 2002) Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household goods
 • 92.60.0 (NKD 2002) Sporting activities
 • 70.00.0 (NKD 2002) Real estate activities
 • iznajmljivanje plovila sa i bez rukovatelja (charter)
 • zabavne igre sa automatima za zabavu
 • djelatnost privatne zaštite: poslovi zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom, uz primjenu propisanih pravila postupanja a osobito:
 • osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, osiguranje stambeniih i poslovnihi prostora, neposredna tjelesna zaštita osoba (tjelohranitelj), zaštita prirodnih dobara i okoliša, osiguranje i pratnja novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti
 • detektivska djelatnost
 • djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca
 • djelatnost zoološkog vrta
 • djelatnost skloništa za životinje
 • djelatnost prijevoza životinja
 • djelatnost uzgoja kućnih ljubimaca
 • djelatnost dresure pasa
 • pružanje usluga grafičkih i web dizajnera
 • djelatnost izrade, oblikovanja i održavanja world wide web (www) stranica, prijenosa informacija putem interneta i pružanje internetskih usluga
 • pružanje usluga smještaja internet stranica
 • računalne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea), obrada podataka, izrade baze podataka, računalno programiranje, izdavanje i iznajmljivanje softvera, upravljanje računalnom opremom i sustavom
 • poslovi zaštite na radu
 • gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • usluga s posebnom tarifom
 • djelatnost organiziranja tečajeva i seminara iz područja tehničke zaštite
 • djelatnost razvoja, proizvodnje i održavanja elemenata i sustava tehničke zaštite osoba i imovine
 • djelatnost iznajmljivanja opreme za tehničku i tjelesnu zaštitu
 • djelatnost iznajmljivanja službene odjeće i obuće
 • djelatnost projektiranja, izvođenja i nadzora nad izvođenjem sustava tehničke zaštite
 • djelatnost razvoja, proizvodnje, montaže i održavanja elemenata i sustava tehničke zaštite osoba i imovine
 • djelatnost projektiranja u području tehničke zaštite
 • djelatnost savjetovanja na području sigurnosnih sustava i integracija sigurnosnih sustava
 • proizvodnja eksplozivnih tvari
 • promet eksplozivnih tvari
 • nabava eksplozivnih tvari
 • uporaba eksplozivnih tvari
 • reciklaža eksplozivnih tvari
 • neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge informacijskog društva
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • promet robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
 • pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene
 • stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
 • promet izvora neionizirajućeg zračenja
 • djelatnost iznajmljivanja automobila, kombi vozila, autobusa, kamiona, motocikala, mopeda, prikolica, poluprikolica i kamp prikolica
 • djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • posebni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu
 • shuttle prijevoz putnika u cestovnom prometu
 • povremeni prijevoz putnika u cestovnom prometu
 • pružanje usluga autotaksi prijevoza putnika
 • poseban oblik prijevoza putnika u cestovnom prometu
 • djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
 • djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • djelatnost montaže trezorskih vrata, blagajni, trezorskih sefova i trezorske opreme, te opreme za tehničku i tjelesnu zaštitu
 • pružanje usluga promidžbe (reklama i propaganda)
 • djelatnost instalacijskih radova na uvođenju u zgrade i građevinske objekte alarmnih uređaja i protuprovalnih sustava
 • pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • djelatnosti organiziranja festivala, sajmova, seminara, izložbi, kongresa, kulturnih i zabavnih programa
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golfturizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr
 • ostale turističke usluge: iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 • savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 • djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
 • djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
 • djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
 • djelatnost ispitivanja
 • djelatnost prethodnih istraživanja
 • djelatnost održavanja, popravka i ugradnje uređaja i opreme za ionizirajuće zračenje
 • djelatnost projektiranja, izvedbe i servisiranja vatrodojavnih sistema
 • pružanje usluga investicijskih radova u inozemstvu
 • pružanje usluga pregleda i ispitivanja proizvoda: pregled i ispitivanje proizvoda na području sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih korisnika, zaštite imovine ili zaštite drugih općih interesa te izdavanje isprava o sukladnosti s tehničkim propisima, hrvatskim, europskim ili međunarodnim normama
 • savjetodavne usluge prilikom uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljanja sigurnošću i zdravljem ljudi, sustava upravljanja zaštitom od požara, sustava upravljanja zaštitom okoliša i sustava upravljanja sigurnošću hrane
 • provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
 • obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenata u području civilne zaštite
 • djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
 • djelatnost obavljanja provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara
 • djelatnost održavanja sustava zaštite od požara i eksplozija
 • djelatnost sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija
 • djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom
 • djelatnost pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
 • djelatnost ukrcaja osoba za naoružanu pratnju brodova
 • djelatnost osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • proizvodnja električne opreme
 • proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
 • proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje i kontrolu
 • proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa