CONING ALFA d.o.o.

CONING ALFA društvo za upravljanje i osnivanje drugih poduzeća, pribavljanje i ulaganje kapitala, konzalting, inženjering i projektiranje d.o.o. u stečaju

 • OIB 24689268012
 • Adresa Varaždin, Augusta Šenoe 4/6
 • Telefon 042 333333
 • Telefaks 042 333222
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Varaždinu
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 070041592
 • Djelatnost 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • stečajni upravitelj Ivan Gjurašić

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt CONING ALFA d.o.o. u stečaju registriran je za djelatnost Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12). CONING ALFA d.o.o. u stečaju je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. CONING ALFA d.o.o. u stečaju je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 0,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od . Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s gubitkom, dok je prethodne godine poslovao s neto dobiti. CONING ALFA d.o.o. u stečaju je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -418,00 kn.

Vezani subjekti

 • CONING ALFA d.o.o. u stečaju (od 2010.)
 • CONING ALFA d.o.o. u stečaju (od 2010.)

Registrirane djelatnosti

 • 61.10.1 (NKD 2002) Pomorski i obalni prijevoz putnika
 • 63.12.0 (NKD 2002) Skladištenje robe
 • 65.21.0 (NKD 2002) Financijsko davanje u zakup (leasing)
 • 63.21.0 (NKD 2002) Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu
 • 70.00.0 (NKD 2002) POSLOVANJE NEKRETNINAMA
 • 72.00.0 (NKD 2002) RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • 74.13.0 (NKD 2002) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • 74.14.0 (NKD 2002) Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • 74.15.0 (NKD 2002) Upravljačke djelatnosti holding-društava
 • 74.30.0 (NKD 2002) Tehničko ispitivanje i analiza
 • 74.40.0 (NKD 2002) Promidžba (reklama i propaganda)
 • 74.70.0 (NKD 2002) Čišćenje svih vrsta objekata
 • 74.80.0 (NKD 2002) Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
 • 52.70.0 (NKD 2002) Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • 63.30.0 (NKD 2002) Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d. n.
 • 73.10.2 (NKD 2002) Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
 • 92.30.0 (NKD 2002) Ostale zabavne djelatnosti
 • 92.60.0 (NKD 2002) Sportske djelatnosti
 • 92.70.0 (NKD 2002) Ostale rekreacijske djelatnosti
 • 92.62.2 (NKD 2002) Ostale sportske djelatnosti, osim marina
 • 92.32.0 (NKD 2002) Djelatnosti objekata za kulturne priredbe
 • 92.71.0 (NKD 2002) Djelatnosti kockanja i klađenja
 • 93.00.0 (NKD 2002) OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
 • ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
 • zalagaonica
 • davanje i primanje zajmova (čl 557 zoo)
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • telefonska usluga, satelistska i telematska usluga (prijenos podataka, elektronička razmjena poruka, videotekst i drugo), informacijska i poslovna usluga, iznajmljivanje telekomunikacijske opreme, prodaja i održavanje telekomunikacijske opreme
 • davanje ekspertiza, vještačenja i drugih stručnih mišljenja iz osnovne djelatnosti
 • savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti i to: zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja,
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti i to, inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
 • izrada i izvedba projekta iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
 • izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
 • geološke istražne djelatnosti i to: površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda
 • geodetsko premjeravanje i to: premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, ispod površinsko mjerenje, premjeravanje granica, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključivo zračno fotogrametrijsko snimanje,
 • industrijsko i građevinsko premjeravanje
 • stručni poslovi prostornog uređenja i to izrada dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • pripremanje pravnih dokumenata
 • izrada elaborata zaštite na radu i zaštite od požara
 • izrada ekoloških studija
 • građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering)
 • mjenjački poslovi
 • otpremnička djelatnost
 • pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, športskom, kongresnom, lovnom i drugim oblicima turizma
 • prijevoz robe (tereta) cestom
 • proizvodnja namještaja
 • proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl
 • projektiranje (izrada idejnih i glavnih projekata potrebnih za izdavanje načelnih i građevinskih dozvola, izrada izvedbenih projekata za potrebe građenja, te projekata za uklanjanje građevine)
 • građenje (izvođenje pripremnih građevnih radova, građevnih radova uključujući građevinskozavršne i građevinsko instalaterske radove, rekonstrukcija postojećih građevina, te ugradnja i montaža gotovih građevinskih elemenata, konstrukcija i opreme)
 • pripremni radovi (gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za potrebe organiziranja gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije građenja)
 • rekonstrukcija (izvođenje građevnih radova na postojećim građevinama ili poduzimanje mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine ako se tim radovima i mjerama utječe na bitne zahtjeve za građevinu ili svojstva spomenika kulture)
 • održavanje građevina (praćenje i održavanje namjene građevina te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine, te za život i zdravlje ljudi)
 • uklanjanje građevina (rušenje ili demontaža građevine i odvoženje preostalog materijala, opreme i drugih elemenata)
 • uklanjanje ostataka zgrada
 • stručni nadzor građenja
 • organizacija, nadzor i održavanje uređenog građevinskog zemljišta
 • izrada procjembenih elaborata građevinskih zemljišta i građevinskih objekata
 • izrada elaborata etažnog vlasništva etažiranje
 • inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
 • pružanje usluga smještaja u objektima zatvorenog tipa, svojim djelatnicima, članovima, umirovljenicima, te članovima njihove uže obitelji