DVOKUT - ECRO d.o.o.

DVOKUT - ECRO proizvodnja i istraživanje d.o.o.

 • OIB 29880496238
 • Address Zagreb, Trnjanska cesta 37
 • Phone 01 6114868
 • Fax 01 6114867
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Zagrebu
 • Founded 1991
 • Registration number 080224243
 • Industry 71.20 Technical testing and analysis (NKD 2007)
 • Size2 - mali (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% domaći kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktorica Marta Brkić

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt DVOKUT - ECRO d.o.o. registriran je za djelatnost Tehničko ispitivanje i analiza (71.20). DVOKUT - ECRO d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. DVOKUT - ECRO d.o.o. je 2019. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 14.660.365,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od 2.857.201,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 11.803.164,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. DVOKUT - ECRO d.o.o. je u 2019. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 1.075.139,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 7,33%. Poslovni subjekt DVOKUT - ECRO d.o.o. u 2019. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 25 zaposlenika.

Company Certificates

  • DVOKUT - ECRO d.o.o. je dobitnik certifikata bonitetne izvrsnosti, jednog od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja, i koji je međunarodno priznata oznaka ekonomske kvalitete poslovnog subjekta. Više o certifikatu...

Connected companies

 • HRVATSKI POSLOVNI SAVJET ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Registered Economic Activities

 • 15.98.0 (NKD 2002) Production of mineral waters and soft drinks
 • 37.00.0 (NKD 2002) Recycling
 • uslužne djel u vezi s vađenjem nafte i plina
 • proizvodnja naftnih derivata
 • proizv plina, distribucija plinovitih goriva
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • usluge istraživanja, te pružanja i korištenja znanja i informacija u gospodarstvu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • knjigovodstvene i računovodstvene usluge i porezno savjetovanje
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzoraka terena za građevinske, geofizičke, geološke ili slične namjene
 • inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
 • javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu;
 • prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta;
 • uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji;
 • uređenje i održavanje krajolika;
 • postupanje s otpadomskupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje, oporaba, zbrinjavanje otpada, uvoz, izvoz i provoz otpada, zatvaranje i saniranje građevina namijenjenih odlaganju otpada i drugih otpadom onečišćenih površina, te nadzor;
 • računalne i srodne djelatnosti;
 • stručne pripreme i izrada studija utjecaja na okoliš;
 • izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša;
 • stručni poslovi praćenja stanja okoliša (monitoring);
 • stručni poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak;
 • izrada planova hortikulturnog uređenja i izvođenje radova na uređenju okoliša
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja;
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
 • tehničko ispitivanje i analiza;
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u republici hrvatskoj;
 • izrada tehničke dokumentacije za istraživanje vađenja i preradu kamena i mineralnih sirovina;
 • poslovi iz područja hidrografske djelatnosti: hidrografska izmjera mora, marinska geodezija, snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju;
 • stručni poslovi zaštite od buke;
 • stručni poslovi prostornog uređenja u svezi s izradom svih stručnih poslova prostornog uređenja;
 • poslovi stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša;
 • promidžba (reklama i propaganda);
 • izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole, kontrole zagađivanje i projekata akustičnosti;
 • izrada lovnogospodarskih osnova, te programa zaštite i uzgoja divljači;
 • kupnja i prodaja robe;
 • organizacija sajmova, izložbi i kongresa
 • gospodarski ribolov i uzgoj
 • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • geološke i istražne djelatnosti
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • skupljanje biljaka, gljiva i njihovih dijelova, te hvatanje ili ubijanje životinja koje pripradaju kategoriji zaštićenih divljih svojti, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
 • obavljanje istraživanja na zaštićenim prirodninama
 • ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području republike hrvatske
 • držanje, uzgoj i trgovina divljim svojtama
 • uzimanje, stavljanje u promet minerale i izvoz sigovine i fosile iz prirode koji nisu proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima
 • komercijalni zračni prijevoz
 • proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih dijela
 • pružanje usluga informacijskog društva
 • djelatnost nakladnika
 • distribucija tiska
 • djelatnost javnog informiranja
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • pružanje univerzalnih usluga
 • pružanje usluga s dodanom vrijednosti
 • djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
 • djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
 • djelatnosti proizvodnje audiovizualnih dijela
 • izdavačka djelatnost
 • tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih dijela i glazbenih rukopisa, karata, atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih publikacija pomoću knjigotiska, offseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva
 • djelatnost upravljanja projektom gradnje
 • izvođenje šumarskih radova
 • gospodarenje šumama